Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Większość ubiegających się o pomoc suszową nie miała ubezpieczenia

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 16-11-2018 12:54

Na 139.929 decyzji na kwotę 932,8 mln zł (stan na 31 października) aż 114.187 decyzji na kwotę 465,4 mln zł dotyczyło producentów rolnych nieposiadających ubezpieczenia 50 proc. powierzchni upraw.

Dziś upływa termin składania wniosków o pomoc suszową.

Jak poinformował minister Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, do 28 września 2018 r. złożonych zostało 96.548 wniosków o pomoc po suszy na kwotę 603,3 mln zł. Wydano 7.884 decyzji na kwotę 43,5 mln zł, a Agencja zrealizowała 5.451 płatności na kwotę 34,5 mln zł.

„Natomiast na dzień 31 października 2018 r. wydanych zostało 139.929 decyzji na kwotę 932,8 mln zł z tego 114.187 decyzji dla producentów rolnych nieposiadających ubezpieczenia 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na kwotę 465,4 mln zł” -  podał minister.

Minister nie odpowiedział na pytanie posła, dlaczego przy udzielaniu pomocy z powodu wystąpienia suszy wymaga się spełnienia warunku wynikającego z faktu otrzymywania płatności bezpośrednich, a nie odnosi się do sytuacji związanej z utratą dochodu i stratą w produkcji?

Stawialiśmy je także w publikacjach Farmera, też nie uzyskując odpowiedzi z ministerstwa.

Więcej: Na jakiej podstawie żąda się ubezpieczenia połowy areału przy udzielaniu pomocy suszowej?

Do 14 listopada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 1,14 mld zł rekompensat z tytułu suszy. Nie jest udzielana informacja, ilu rolników było ubezpieczonych, ilu otrzymuje pomoc w wysokości 1 tys. zł na ha, ARiMR i MRiRW nie wyjaśniają też ewentualnego wstrzymania pomocy udzielanej w ramach de minimis.

Całość odpowiedzi w załączniku.

×