Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Greenpeace zapowiada pozew klimatyczny przeciwko PGE

Autor: Grzegorz Tomczyk

Dodano: 29-11-2018 09:50

Wczoraj wieczorem aktywiści Greenpeace zakończyli protest przeciwko spalaniu paliw kopalnych i zeszli z komina Elektrowni Bełchatów. Fundacja Greenpeace Polska zapowiada wejście na drogę prawną, jesli PGE nie podejmie działań na rzecz ochrony klimatu.

Jak informuje Greenpeace, sześcioro aktywistek i aktywistów organizacji, którzy od wtorku rano przebywali na chłodni kominowej Elektrowni Bełchatów, podjęło decyzję o zakończeniu protestu w związku z tym, że stężenie toksycznych substancji w miejscu, w którym przebywali, przekroczyło poziom bezpieczny dla ich zdrowia.

–Protest Obrońców Klimatu był sygnałem dla liderów politycznych i biznesowych, że najwyższy czas wykazać się odpowiedzialnością i zacząć działać w interesie nas wszystkich, bo katastrofa klimatyczna dotknie każdą i każdego z nas. Pokazał też, że coraz więcej osób także w Polsce rozumie, że nie mamy czasu do stracenia. Tymczasem w efekcie nieodpowiedzialnych działań polityków kształtujących polską politykę energetyczną, w szczególności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który blokuje rozwój odnawialnych źródeł energii i dąży do utrzymania uzależnienia Polski od węgla, kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne w dalszym ciągu inwestują w paliwa kopalne. Nie będziemy się temu biernie przyglądać. Wysyłamy dzisiaj do prezesa PGE wezwanie do podjęcia działań niezbędnych dla uniknięcia katastrofy klimatycznej. Jeśli PGE nie odpowie na te żądania, skierujemy sprawę do sądu – powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace Polska.

W piśmie wysyłanym dziś do PGE Greenpeace Polska wzywa koncern do odstąpienia od realizacji nowych projektów związanych z wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych, w szczególności budowy kopalni Złoczew i Gubin-Brody oraz rozbudowy kopalni odkrywkowej w Turowie, a także do całkowitego wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z elektrowni należących do spółki najpóźniej do 2030 r. Greenpeace zapowiada, że w przypadku niepodjęcia przez rząd i PGE niezwłocznych działań w tym kierunku, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Podstawę prawną dla żądań przesłanych PGE przez Greenpeace Polska stanowi art. 323 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ). Zgodnie z tym przepisem organizacja ekologiczna może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, podjęcie środków zapobiegawczych albo o zaprzestanie działalności, w przypadku wystąpienia szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, pojmowanym jako dobro wspólne. Według ekologów, działalność PGE jest też sprzeczna z zasadą dbałości o stan środowiska wyrażoną w art. 80 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z zasadami ogólnymi Prawa ochrony środowiska, w szczególności zasadą kompleksowości ochrony środowiska (art. 5 POŚ) oraz zasadą zapobiegania i przezorności (art. 6 POŚ).

 

×