Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ardanowski: Trzy lata to w rolnictwie epoka

Autor:

Dodano:

Wprowadzenie możliwości ubezpieczania dochodu rolniczego (o ile będzie akceptacja rolników dla takiego rozwiązania) i zwiększenie do 150 tys. zł premii z PROW dla młodych rolników – to dwie nowości, zapowiedziane dziś podczas konferencji ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konferencji, jak zaznaczył minister na wstępie, poświęconej raczej omówieniu tego, co się udało w ciągu trzyletniego kierowania resortem przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, niż planom na przyszłość.

Rolnictwo to ważny dział gospodarki narodowej, mający znaczenie dla jej rozwoju, zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność. Stąd rolnictwo jest wspólną odpowiedzialnością całego rządu.

Minister wymienił kilka  inicjatyw socjalno-społecznych, realizowanych przez rząd, a ważnych także dla wsi:  500 plus – pierwszy program społeczny nieomijający wsi i rolnictwa, obniżenie wieku emerytalnego, wyższe świadczenia emerytalno-rentowe dla 340 tys. osób, umożliwienie tworzenia kół gospodyń wiejskich, wspieranie inicjatyw w ramach KSOW.

Jak podkreślił minister, jest zwolennikiem koncepcji, pozwalającej rolnikom uzyskiwać dochód przede wszystkim z produkcji rolniczej. Nie oznacza to jednak zaprzestania dążenia do uzyskania dużego budżetu rolnego na następną perspektywę WPR  – to wciąż jeden z priorytetów rządu.

Głównym źródłem dochodu rolników powinna być jednak produkcja.

- Dlatego chcemy - i w działaniach, które zostały podjęte, to jest już realizowane – dać możliwości sprzedaży produkcji rolniczej z gospodarstw: i tych dużych, i tych małych. Takiego zorganizowania rolników, żeby nie byli tym najsłabszym ogniwem w łańcuchu od pola do stołu, żeby nie byli okradani przez inne ogniwa tego łańcucha, przez przetwórców, pośredników skupujących, również i handel – zadeklarował minister.

Ten kierunek myślenia potwierdza przyjęcie zmian w rolniczym handlu detalicznym, działalności MOL. Jak zapewnił minister, poziom kontroli będzie „adekwatny do skali zagrożenia” związanego z taką produkcją żywności.  Zaapelował do samorządów o ułatwianie rolnikom dostępu do konsumentów przez budowę targowisk i niepobieranie wygórowanych opłat targowiskowych.

Ważne jest też zorganizowanie rolników do wspólnej działalności: w grupach i spółdzielniach. Ułatwia to nowa ustawa o spółdzielczości rolniczej, zapewniająca zwolnienia podatkowe i korzystne dla rolników rozwiązania.

Na poprawę konkurencyjności gospodarstw ma wpływ wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich – po raz pierwszy podjęto ją w 2015 r., od tej pory jest regułą. Ponad 9 mld zł jest już na kontach rolników, w 2014 do końca roku tytułem dopłat przekazano 2 mld zł – mówił minister.

- Państwo skutecznie reaguje na klęski, które mogą spotkać rolników – mówił minister. Jak podkreślił, po tegorocznej suszy udzielono bezprecedensowej pomocy w wysokości 1,5 mld zł, trafiła do 260 tys. gospodarstw. Rada Ministrów podjęła decyzję o przekazaniu na cel pomocy po suszy dodatkowych 715,5 mln zł.

Pomoc nigdy nie rekompensuje 100 procent strat, ale Polska wypłaciła chyba najwyższą w Europie pomoc po suszy, żaden poszkodowany rolnik, który złożył stosowny wniosek, nie został bez pomocy – ocenił minister.

Jak mówił, utrzymano dopłaty do materiału siewnego i zwiększono zwrot akcyzy. Zwiększono dopłatę do składki ubezpieczeniowej i wprowadzono możliwość franczyzy redukcyjnej przy ubezpieczaniu od suszy.

- Zdajemy sobie sprawę, że mechanizm ubezpieczeń w rolnictwie musi być modyfikowany. Wiele firm nie jest zainteresowanych wejściem do systemu ubezpieczania w rolnictwie i ponoszeniem dużego ryzyka, ale chcemy ten system modyfikować. Również rozważamy – na ten temat rozmawiałem już z towarzystwami ubezpieczeniowymi – wprowadzenie w kolejnych latach, jeśli będzie na to akceptacja rolników  - podkreślam, wprowadzenie systemu ubezpieczenia dochodu rolniczego, nie tylko ubezpieczeń majątkowych. To są rozwiązania tylko w nielicznych krajach świata obowiązujące i chcielibyśmy przedyskutować ze środowiskiem rolniczym również to działanie.

Są utrzymane na dużą skalę kredyty i pożyczki preferencyjne. Będzie pomoc dla gospodarstw, które nie są w stanie realizować swoich zobowiązań.

Minister zapowiedział zmiany w PROW, zgłoszone do Brukseli: przesunięcie części środków do retencji i systemów nawodnieniowych. Zgłoszono też - i minister określił jako pewną unijną zgodę – zwiększenie do 150 tys. zł premii dla młodych rolników.

W najbliższych tygodniach będzie finalizowana zmiana w ustawie określającej zasady sprzedaży ziemi, a wprowadzone ograniczenia w obrocie i w sprzedaży ziemi z ZWRSP minister uznał za skutecznie przecinające spekulację ziemią, jaka miała miejsce przez wiele lat w Polsce.

Rozwijany jest eksport, wyniesie ok. 30 mld euro.

Mówiąc o ASF minister podkreślił, że problem był zlekceważony w 2014 roku, co nie pozwoliło zatrzymać rozwoju choroby – teraz za wcześnie na „odtrąbienie sukcesu”, ale problem udaje się rozwiązywać. Ok. 60 gmin uwolniono od ograniczeń, trwa zasiedlanie chlewni i odtwarzanie produkcji. Każdy rolnik dostał możliwość dofinansowania przy decyzji o zmianie profilu produkcji.

Szybko reagowano na pojawiające się nowe zagrożenia: w ciągu 7 dni wyjaśniono sytuację po wstrzymaniu importu wieprzowiny do USA.

W ciągu 3 lat przeprowadzono 43 ustawy, w tej chwili procedowanych jest 11, w tym dotycząca obrotu gruntami, nawozów i nawożenia oraz o znakowaniu żywności wolnej od GMO.

Jak stwierdził minister, nie pozwolimy na fałszowanie żywności, gdyż szansą dla Polski jest żywność wysokiej jakości – wszyscy psujący wizerunek żywności z Polski będą więc mitygowani, a jeśli będzie taka potrzeba nawet eliminowani z rynku.

 

 

 

×