Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PDO 2018: Plon i zawartość suchej masy kukurydzy kiszonkowej – wczesnej

Autor:

Dodano:

Podano plonowanie kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Jak wypadły tegoroczne Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe?

Podawaliśmy już PDO 2018 dla odmian kukurydzy ziarnowej wczesnejśrednio wczesnej i średni późnej. Teraz skupimy się na kukurydzy kiszonkowej. Zaczniemy od odmian wczesnych.
Okazuje się, że plony nie były najgorsze.

W 2018 r. plon ogólny suchej masy wzorca wyniósł 201, dt/ha, w 2017 kształtował się on na poziomie 198,5 dt/ha, w 2016 – 2018,3 dt/ha, a w 2015 – 177,3 dt/ha. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym była wysoka, w tym roku wynosiła dla wzorca 35,5 proc., 2017 – 34,1 proc., 2016 – 34,6 proc., 2015 – 37,3 proc.

Trzeba zaznaczyć, że wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesności w latach 2015-2018.

Plon ogólny suchej masy odmian kukurydzy kiszonkowej – wczesnej był następujący w 2018 r. (w nawiasie proc. wzorca zawartości suchej masy w plonie ogólnym)?
- Ligato – 102 proc. wzorca (101 proc. wzorca),
- KWS Salamandra – 101 proc. wzorca (103 proc. wzorca),
- SY Welas – 100 proc. wzorca (98 proc. wzorca),
- LG31255 – 100 proc. wzorca (99 proc. wzorca),
- SM Pokusa – 99 proc. wzorca (97 proc. wzorca),
- Babexx – 98 proc. wzorca (101 proc. wzorca).

 

×