Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Harmonogram PROW na 2019 rok

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 10-01-2019 15:03

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło zaktualizowany harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Informowaliśmy już szczegółowo o najbliższych naborach, zaplanowanych w ramach rozwoju gospodarstw.

Więcej: Nabory PROW w 2019 r.

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło zmieniony harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, obejmujący wszystkie działania.

W załączniku cały harmonogram.

Przypomnijmy, że są planowane zmiany w wielu zasadach naboru wniosków.

Więcej: Są istotne zmiany w „Modernizacji gospodarstw rolnych”

MRiRW: "Rolnictwo ekologiczne" ma być ściślej związane z produkcją

Z PROW-u wsparcie na rozpoczęcie przetwórstwa żywności, ale i wytwarzania pasz

Od stycznia wyższe ONW dla gospodarstw ze zwierzętami trawożernymi

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” będą większe – i zróżnicowane

Premia dla młodych z PROW – 150 tys. zł, ale nie na wszystko

Ze wsparciem z PROW będzie można odtworzyć gospodarstwo po klęsce i ASF

Zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem, na koniec listopada 2018 r. zrealizowano płatności na 27,12% dostępnego limitu środków, a zawarto umowy na jego 45,25%.

×