Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dodatkowe odstrzały dzików w obliczu epidemii ASF w Polsce są koniecznością

Autor:

Dodano:

Zachęcamy do zapoznania się z przeprowadzoną w ostatnim tygodniu debatą oksfordzką pt. "Dodatkowe odstrzały dzików w obliczu epidemii ASF w Polsce są koniecznością".

W dniu 29 stycznia 2019 roku w Warszawie w siedzibie PAN odbyła się konferencja na temat ASF. W programie zostały przedstawione 2 referaty, dyskusja osób uczestniczących oraz debata oxfordzka, której celem było pokazanie sposobu dyskutowania, argumentacji, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie, bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatowali przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczył im marszałek, który miał do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. 

REFERATY i czas rozpoczęcia na nagraniu:

0:23:45 „Dziki – główny rezerwuar oraz wektor w szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń w Polsce” – prof. Zygmunt Pejsak 
1:01:37 „Rozprzestrzenianie się wirusa ASF w populacjach dzików” – dr Karolina Petrović

DYSKUSJA i czas rozpoczęcia na nagraniu: 
1:36:53 Dorota Niedziela SEJM RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
1:53:54 Andrzej Kurszewicz Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
1:57:46 Zbigniew Ajchler SEJM RP, przedsiębiorca rolny 
2:06:55 prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach 
2:14:38 Piotr Barszcz Główny Inspektorat Weterynarii.

×