Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce rozpoczęte

Autor:

Dodano:

Uczestnicy spotkania w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa zamierzają rozmawiać o wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w zakresie innowacji oraz efektywnej pomocy ze strony państwa w ich wprowadzaniu. Zajmą się też omówieniem przyszłości WPR.

To druga edycja spotkania po zmianie formuły, ale tradycja tych spotkań sięga 2002 roku.

- Spotkania przyjaciół ewaluowały w formę konferencji – mówił podczas otwarcia Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum. Jak dodał, konferencja jest najważniejsza wśród działań EFRWP, ale fundacja prowadzi też wiele innych prac, adresowanych do rolników i samorządów.

- Rzeszów, Ustrzyki kojarzą nam się z czymś nowym – były premier Jerzy Buzek nawiązał do porozumień zawartych przez protestujących członków solidarnościowych organizacji rolniczych z rządem w 1981 roku. Jak mówił, najważniejsze w tym roku, także w UE, są innowacje – zdominują więc zapewne i obecne spotkanie.

List prezydenta Andrzeja Dudy, odczytany przez Halinę Szymańską, kierującą Kancelarią Prezydenta RP, również nawiązał do rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Prezydent wyraził nadzieję na utrzymanie związku między historią i przyszłością i zapewnił, że sprawy wsi i rolnictwa traktuje jako jedne z priorytetowych w swojej prezydenturze.

Na połączenie przyszłości z przeszłością wskazał również w swoim liście marszałek Sejmu.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, odczytał natomiast list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wspominający postać Józefa Ślisza i jego marzenia o dobrej przyszłości wsi polskiej. Wskazał też na nadzieje,  jakie Podkarpacie wiąże z rozwojem rolnictwa i na programy realizowane w tym regionie.

Jak mówił komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Phil Hogan, dyskusja o pieniądzach jest ważna dla rolników, a brak 12 mln euro w unijnym budżecie wymaga poszukiwania pieniędzy na rolnictwo. Rozmowy trwają, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności oraz zagospodarowanie nadwyżek żywności. Ludność Europy popiera rolników, ludzie rozumieją te potrzeby, o brakujące 5 proc. budżetu będziemy walczyć – wskazał komisarz. Jak podkreślił, Polska poniesie tylko większe koszty związane z II filarem WPR. Ważne jest poparcie w nadchodzących wyborach tych osób, które będą pamiętać o priorytetach WPR. Komisarz wyraził też nadzieję na polubowne rozwiązanie trudności związanych z brexitem. Jesteśmy silniejsi, kiedy jesteśmy razem i współpracujemy – podkreślał. Są pieniądze na nowe badania i innowacje, co będzie dotyczyło też rolnictwa. Chcemy zapewnić stabilny budżet – zapewniał komisarz, dodając chęć zmniejszenia biurokracji.

W planie EFR są cztery panele dyskusyjne – dwa dziś i dwa w dniu jutrzejszym.

Uczestnicy pierwszego – „Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej” - to komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich – Phil Hogan oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi  – Jan Krzysztof Ardanowski, a także przedstawiciele resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech.

Do udziału w dyskusji „Innowacje w branży rolno-spożywczej” zostali zaproszeni: Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagórski – minister cyfryzacji , Wolfgang Burtscher – zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Krzysztof Jurgiel – poseł na Sejm RP, Piotr Serafin – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Banaszak – członek zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jutro odbędzie się dyskusja w formule dialogu obywatelskiego nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematyka dyskusji będzie obejmowała skuteczne sposoby realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz to, jak wpisuje się ona w cele WPR oraz jakie bariery w największym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesu w tym obszarze.

W 2019 roku po raz pierwszy w ramach Europejskiego Forum Rolniczego zostanie poruszona kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Do dyskusji z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

×