Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dania: MRSA dotyczy dziewięciu na dziesięć stad świń

Autor: JK

Dodano: 07-03-2019 10:30

Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności wykrył w dziewięciu na dziesięć tradycyjnych stadach trzody chlewnej oporną na metycylinę bakterię gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) zwanego też MRSA. Gospodarstwa ekologiczne są rzadziej dotknięte.

W Danii bakterię oporną na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA) wykryto w dziewięciu na dziesięć stad świń wykryto. Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności przeprowadził w zeszłym roku badania w 130 gospodarstwach hodujących świnie.

Jednak stwierdzono, że w gospodarstwach ekologicznych i stosujących wolny wybieg, jedynie około 20 procent badanych chlewni było pozytywnych pod względem MRSA.
Jednak wiele zapisów MRSA w konwencjonalnych stadach świń nie jest nowym problemem, według Duńskiego Urzędu ds. Weterynarii i Żywności. Przeciwnie, obecne liczby znajdują się na poziomie wcześniejszej analizy losowej z 2015 r.

Świnie MRSA-dodatnie zwykle nie chorują. Bakteria nie stanowi również zagrożenia dla zdrowych ludzi, o ile przestrzegane są wszystkie zasady higieny. Jednak mięso świń z dodatnim wynikiem MRSA stanowi ryzyko dla osób o złym stanie zdrowia.

Nie można się spodziewać, że MRSA zostanie wykorzeniona z duńskiej populacji świń. Podobna akcja z powodzeniem wdrożona kilka lat temu w Norwegii kosztowałaby w Danii, co najmniej kilka miliardów euro.

Administracja weterynaryjna opowiada się raczej za tym, aby patogen nie opuszczał chlewni oraz za dobrze wyszkolonym personelem i kompleksowymi środkami ochronnymi. Ponadto plan działania przeciw MRSA powinien pomóc w dalszym ograniczeniu stosowania antybiotyków w chowie trzody chlewnej.

×