Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PO-KO chce wzmocnienia kompetencji sołtysów i rad sołeckich

Autor:

Dodano:

Wzmocnienie kompetencji sołtysów i rad sołeckich to główny cel projektu noweli ustawy o samorządzie gminnym autorstwa PO-KO, który ma zostać złożony w poniedziałek w Sejmie. Posłowie chcą, by sołectwa mogły prowadzić własne zadania prorozwojowe i otrzymywać dotacje z budżetu gminy.

Poseł PO-KO Jacek Protas przypominając na konferencji prasowej w Sejmie, że 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa, złożył wszystkim sołtysom, którzy od lat pracują na rzecz lokalnych społeczność, najlepsze życzenia.

"Wzmocnienie pozycji sołtysa"

Protas przypomniał, że PO w programie "Polska samorządna" wskazała drogę do dalszej decentralizacji państwa i wzmocnienia roli samorządów terytorialnych.

- Jednym z elementów tego programu jest również dalsze wzmocnienie rad sołeckich i pozycji sołtysów w Polsce - podkreślił. - Dzisiaj 11 marca składamy do laski marszałkowskiej przygotowany przez PO projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który został przygotowany już wiele miesięcy wcześniej. Dzisiaj w Dzień Sołtysa ten projekt trafi do laski marszałkowskiej - zapowiedział poseł.

Podkreślił, że projekt był konsultowany z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatowych oraz z samymi sołtysami i radami sołeckimi.

"Katalog prorozwojowych przedsięwzięć i zadań własnych"

Ryszard Wilczyński (PO-KO), który ma zajmować się projektem podczas prac w Sejmie wyjaśnił, że jego głównym celem jest nadanie sołectwom katalogu prorozwojowych przedsięwzięć i zadań własnych, które mają umożliwić realizacje własnych pomysłów na wieś. Jak podkreślił, chodzi o to, by sołectwa mogły m.in. opracowywać i realizować programy społeczno-gospodarcze w zakresie infrastruktury, jakości życia, gospodarki lokalnej, rewitalizacji, a także umacniania tożsamości i kultywowania obyczajów oraz wyposażenia społeczności lokalnych w kompetencje i umiejętności cyfrowe.

Jak dodał, sołectwa, aby realizować te cele, będą mogły gromadzić środki na własnym koncie bankowym oraz otrzymywać dotacje z budżetu gminy; będą też mogły otrzymywać środki zewnętrzne z różnych instytucji i podmiotów. Według Wilczyńskiego, projektodawcy chcą również, aby sołtys, na mocy noweli został ustanowiony jako oficjalny reprezentant społeczności lokalnej. - Co pozwala mu swobodnie działać, będąc umocowanym w ustawie, na rzecz realizacji owych przedsięwzięć rozwojowych - powiedział poseł.

Propozycje: dieta i dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z projektem sołtys miałby obligatoryjnie dietę, jak również mógłby otrzymywać wynagrodzenie za te czynności, które wykonuje na rzecz gminy, za zadania które są realizowane na terenie sołectwa. - Chcemy również wzmocnić fundusz sołecki o elementy, które pozwolą zadbać o tożsamość i kultywowanie tradycji, jak również o elementy, które są związane z kompetencjami cyfrowymi. Robimy tak, aby fundusz sołecki był obligatoryjny, aby tworzyła go każda gmina i był dużo bardziej zasobny - dodał poseł.

W myśl projektu rady sołeckie mają stać się organami wykonawczymi, a nie jak do tej pory pozostawać tylko organami doradczymi sołtysa.

"Obowiązujące prawo "krępuje rozwój sołectw"

Z projektu zadowolony jest prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. Wreszcie doczekaliśmy się kompleksowego projektu ustawy, który odpowiada na potrzeby sołectw i sołtysów - zauważył. Według niego obowiązujące prawo "krępuje rozwój sołectw, powoduje, że aktywni mieszkańcy, liderzy nie mogą się w pełni realizować". Jak ocenił, odpowiedzią na te problemy jest przedstawiony właśnie projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym. - Zarząd główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w ub. roku poparł ten projekt - podkreślił Niewiarowski. Zaapelował też do marszałka Sejmu, aby jak najszybciej nadał bieg legislacyjny temu projektowi. 

×