Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

1500 euro za dwuletni program doradczy z PROW

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 13-03-2019 16:09

W przeddzień zapowiedzianej pikiety doradców pod MRiRW, ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty.

Zgodnie z założeniami z 2013 roku miały być realizowane dwu- i trzyletnie programy doradcze o wartości 1050 i 1500 euro. Trzyletni program uznano teraz jednak za zbyt długi – zaproponowano więc ograniczenie do programów doradczych trwających dwa lata. Ponieważ jednak wzrosły koszty – pozostawiono kwotę 1500 euro na realizację dwuletniego programu usług dla rolnika.

Wnioski o płatność będą mogły być składane częściej.

Projekt w załączniku.

Doradcy alarmują, że w ostatnich latach następuje pogorszenie sytuacji materialnej pracowników ośrodków i rodzin, degradacja kadry doradczej, brak perspektyw dalszego funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego. W jutrzejszej pikiecie udział wezmą pracownicy ODR z całej Polski.

×