Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samorządy rolnicze z Regionu Trójmorza apelują do Brukseli o sprawiedliwe wsparcie rolnictwa

Autor: Grzegorz Tomczyk

Dodano: 14-03-2019 09:44

W dniach 11-12 marca 2019r. w Sofii odbyło się V posiedzenie izb rolniczych Regionu Trójmorza. W stanowisku przesłanym do Parlamentu Europejskiego samorządowcy apelują przede wszystkim o utrzymanie w WPR wsparcia, które będzie dla rolników adekwatne do stawianych celów.

Spotkanie w stolicy Bułgarii zorganizował Bułgarski Krajowy Związek Producentów Zbóż, a wzięli w nim udział przedstawiciele rolniczych organizacji i samorządów Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii i Litwy. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczyli w posiedzeniu prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes Mirosław Borowski. Temat wiodącym był kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Rozmowy zakończyły się podpisaniem wspólnego stanowiska, które zostanie przesłane do członków Parlamentu Europejskiego.

Oto treść tego stanowiska, opublikowana przez KRIR:

„My, przedstawiciele izb rolniczych i organizacji z Regionu Trójmorza: Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Polski i Słowacji,
UWZGLĘDNIAJĄC wnioski prawne dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. Przedstawione przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2018 r .;
UZNAJĄC negocjacje w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r .;
PRZYPOMINAJĄC, że dyskusje na temat WPR 2014-2020 trwały zbyt długo, zanim zostały zatwierdzone przez współustawodawców, co spowodowało dużą niepewność wśród rolników w całej Unii Europejskiej;
UWZGLĘDNIAJĄC ostatnie wydarzenia w negocjacjach zarówno w Radzie Ministrów, jak i w Parlamencie Europejskim;
UZNAJĄC znaczenie płatności bezpośrednich jako jedynego i najważniejszego narzędzia zapewniającego wsparcie dochodów dla rolników oraz znaczącą rolę programów rozwoju obszarów wiejskich dla zapewnienia jakości i odporności obszarów wiejskich na wsi i obszarów wiejskich;
UWAŻAJĄ, że polityczni decydenci muszą zrobić, co w ich mocy, aby zapewnić płynne przejście od zgodności do modelu opartego na wydajności;
PODKREŚLAJĄ znaczenie posiadania wspólnej i odpowiednio finansowanej polityki rolnej o zasobach nie mniejszych niż w okresie finansowania 2014-2020 oraz znaczenie pełnej zewnętrznej konwergencji płatności bezpośrednich w latach 2021–2027, finansowanej przez państwa członkowskie przy poziomie płatności bezpośrednich powyżej średniej UE.
PODKREŚLAJĄ potrzebę utrzymania poziomu wsparcia powiązanego z produkcją przynajmniej na obecnym poziomie;
WZYWAJĄ o to, że ograniczenie płatności bezpośrednich powinno pozostać opcjonalne (capping) jako wybór dla państw członkowskich;
NALEŻY drobnym rolnikom, będący kręgosłupem obszarów wiejskich, zaoferować sprawiedliwy poziom wsparcia;
ZACHĘCIĆ decydentów do utrzymywania zielonych i ekologicznych systemów na rozsądnych poziomach, przez co walka ze zmianą klimatu nie będzie stanowić obciążenia dla rolników;
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ starania, aby rolnictwo w całej UE było bardziej odporne, zrównoważone i skuteczne.”

×