Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa i Cogeca o ocenie systemu kontroli produktów ekologicznych

Autor: farmer.pl

Dodano: 20-03-2019 14:03

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły informację o pozytywnej ocenie systemu kontroli produktów ekologicznych, którą przygotował Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Utrzymanie silnego systemu kontroli ma ogromne znaczenie dla dynamicznego i szybko zmieniającego się europejskiego sektora produkcji ekologicznej. W ciągu ostatnich 10 lat, na ternie UE obszary przeznaczone pod uprawy ekologiczne zwiększyły się o 70 proc., a wartość sprzedanych produktów ekologicznych przekroczyła w 2017 roku poziom 34 miliardów euro.

Nawiązując do pierwszego sprawozdania z 2012 roku, Europejski Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że wnioski zostały wyciągnięte i obecnie system kontroli europejskich produktów ekologicznych jest efektywny. Wciąż można go udoskonalić w zakresie kontroli ekologicznych produktów pochodzących z importu. Najważniejszą rzeczą, którą należy zapamiętać z opublikowanego w Brukseli sprawozdania jest to, że system kontroli produktów ekologicznych poprawiał się nieustannie od 2012 roku. Jest to potwierdzeniem, że Komisja i pozostałe podmioty pracowały skutecznie, aby stworzyć silny system kontroli, który wzbudza zaufanie konsumentów.

Wszystkie zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2012 roku zostały wdrożone we właściwie pełnym brzmieniu, a nowe przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego (wejdą w życie w 2021 roku) mają za zadanie sprawić, aby system kontroli był szybszy i jeszcze skuteczniejszy. Przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca „Rolnictwo ekologiczne” uważa, że wnioski zawarte w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazują, że sektor rolnictwa ekologicznego w Europie rozwija się dobrze.

Według Copa-Cogeca, rolnictwo ekologiczne będzie mogło nadal tak się rozwijać, jeśli będziemy dbać o wiarygodność i troszczyć się o to, aby konsumenci nie przestawali ufać. Można to osiągnąć jedynie za pomocą skutecznego systemu kontroli oraz certyfikacji produktów ekologicznych Komentując ogólną sytuację dotyczącą produkcji ekologicznej w UE, przewodniczący grupy roboczej dodał, że sprawozdanie zostało opublikowane w doskonałym momencie, tj. wtedy, kiedy KE i państwa członkowskie rozmawiają o nowych zasadach kontroli. W związku z tym Copa-Cogeca będą działać aktywnie na rzecz przyjęcia jeszcze lepiej zharmonizowanego i skutecznego prawodawstwa wtórnego.

Choć zdecydowana większość produktów ekologicznych spożywanych w UE jest produkowana lokalnie, to część popytu jest zaspokajana towarami z importu. W 2018 roku sprowadzono 3,3 miliona ton żywności ekologicznej. Pochodziła ona z ponad 100 różnych państw trzecich; ten import stanowi znacznie większe wyzwanie dla systemu kontroli. Według sprawozdania, to na tym polu można najwięcej poprawić.

Rzeczywiście, pokazano, że w niektórych państwach członkowskich „kuleją” kontrole wwożonych towarów.Okazało się także, że niektóre kontrole przeprowadzane przez odpowiednie służby są niekompletne. W związku z tym Copa i Cogeca nadal uważają, że KE, powinna wzmocnić nadzór nad krajami wpisanymi na listę równoważnych w produkcji ekologicznej. Aby możliwie najskuteczniej nadzorować import produktów ekologicznych, KE powinna nadal pracować nad rozwijaniem synergii między kompetentnymi organami władzy działającymi na rynkach, z których pochodzą importowane towary (tj. USA, Kanada, Chile, Szwajcaria, Japonia czy Korea Południowa).

 

×