Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niemcy: Ile dla rolnika z ceny produktów rolnych?

Autor:

Dodano:

Według reńskeigo stowarzyszenia rolniczego (RLV) udział przychodów rolników w cenie produktów rolnych w Niemczech znacznie spadł w ostatnich dziesięcioleciach.

RLV poinformowało, że w 2017 r. z każdego euro wydanego na produkty krajowe średnio 23 eurocenty trafiło do producentów rolnych. W latach 70. odsetek ten wynosił 48 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej.

Według stowarzyszenia obecnie najniższy udział producentów w cenie wynosi prawie 4 proc. i dotyczy produktów zbożowych i chleba. Nawet ceny uzyskiwane przez producentów pszenicy chlebowej w wysokości 200 euro /t stanowić mogą jedynie niewielki czynnik kosztów w produkcji pieczywa. Według RLV koszt pszenicy stanowił mniej niż 7 proc. ceny za bułkę. Aby podnieść cenę chleba o zaledwie 1 eurocent, cena zboża musiałaby się podwoić. Koszt energii i pracy miał, zatem znacznie większy wpływ na wysokość cen.

Według RLV zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca w tej sytuacji jest dla rolników produkcja ziemniaków. Udział producenta w 2017 r. wyniósł w niej prawie 27 proc. 

Udział w produkcji mleka i przetworów mlecznych był jeszcze wyższy. W przypadku tych produktów prawie 40 eurocentów z każdego euro wydanego przez konsumenta trafiło do rolnika. Jednak najbardziej satysfakcjonująca dla rolnika powinna być produkcja jaj, w której udział przychodów ze sprzedaży produktów rolnych wyniósł ponad 60 proc.

×