Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ekspert Credit Agricole: Ceny tuczników mogą przekroczyć historyczne maksima

Autor:

Dodano:

Zdaniem Jakuba Olipry, ekonomisty banku Credit Agricole, w najbliższych miesiącach prawdopodobne są dalsze podwyżki cen żywca wieprzowego.

Nie ma wątpliwości, że jesteśmy obecnie świadkiem odmiany trendów na rynku wieprzowiny. Po blisko półtora roku kryzysu od kilku tygodni obserwujemy dość dynamiczną odbudowę cen żywca wieprzowego. Wystarczy nadmienić, że w ciągu minionych dwóch tygodni ceny tuczników wzrosły w naszym kraju średnio o 40 groszy. Przy obecnych kosztach produkcji obowiązujące obecnie stawki wielu producentom nie gwarantują jeszcze opłacalności produkcji, nie ma jednak wątpliwości, że rynek wieprzowiny zmierza w dobrym kierunku. Zdaniem Jakuba Olipry, ekonomisty banku Credit Agricole, za obecną sytuacje odpowiadają dwa zasadnicze czynniki:

- Pierwszym z nich jest spadek pogłowia trzody chlewnej w Europie. Przez ostatnie kwartały opłacalność chowu była bardzo niska. Z wyjątkiem Hiszpanii, u wszystkich wiodących producentów żywca w Europie odnotowano duży spadek pogłowia świń. Co ważne, w większości przypadków dotyczył on całej struktury stada, również loch prośnych i prosiąt. Oznacza to, że spadek produkcji żywca w kolejnych miesiącach jeszcze się pogłębi. Drugi czynnik to wzrost globalnego popytu na wieprzowinę. Popyt wewnętrzny w UE znajduje się wprawdzie na stabilnym poziomie, jednak obserwujemy obecnie rosnące zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony Chin. Jest to związane z rozprzestrzenianiem się ASF w Chinach, które oddziałuje w kierunku spadku produkcji wieprzowiny w tym kraju, a w konsekwencji zwiększenia importu. Warto zauważyć, że ASF jest już obecne we wszystkich kluczowych z punktu widzenia chińskiej produkcji żywca wieprzowego prowincjach. Jednocześnie choroba rozprzestrzeniła się już na część krajów ościennych: Wietnam i Mongolię. Zwiększony popyt ze strony Chin jako pierwsza w Europie odczuła Hiszpania. Niemniej rynek unijny działa jak zestaw naczyń połączonych i w ostatnich tygodniach ceny rosną również u innych wiodących producentów, w tym w Polsce – tłumaczy Jakub Olipra.

Jak dodaje ekonomista banku Credit Agricole, obecnie zaczynamy również odczuwać działanie czynników sezonowych związanych ze zbliżającą się Wielkanocą oraz sezonem grillowym. Jak podkreśla ekspert, w najbliższych miesiącach ceny skupu żywca wieprzowego powinny dalej wzrastać:

- Oczekujemy, że maksimum lokalne cen na poziomie ok. 5,30 zł/kg wystąpi we wrześniu. Skala wzrostu cen zależeć będzie jednak przede wszystkim od wielkości strat produkcyjnych w Chinach związanych z ASF. Warto bowiem pamiętać, że Chiny są jednocześnie największym producentem, konsumentem i importerem wieprzowiny na świecie. Stąd jeśli straty w Chinach będą znaczące to ceny skupu trzody chlewnej mogą przekroczyć nawet historyczne maksima. Tym samym głównym czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój ASF w Chinach – tłumaczy ekspert.

×