Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw tylko do 29 marca

Autor:

Dodano:

29 marca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla małych gospodarstw - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii.

Jak przypomniana Agencja, o dofinansowanie może starać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS przez co najmniej dwa miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Dodatkowym warunkiem dla rolnika jest przygotowanie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa, który zakłada, że w wyniku udzielonej pomocy wzrośnie jego kondycja ekonomiczna.

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać, m.in. za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa - im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne i kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w swoich oddziałach regionalnych. Formularze wniosku oraz załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 

×