Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Optymalizacja największym wyzwaniem w produkcji trzody

Autor:

Dodano:

Maksymalizacja wyników produkcyjnych i jej optymalizacja były głównym tematów kolejnej edycji „Warsztatów złotych praktyk”, które odbyły się 27 marca w Drohiczynie na Podlasiu.

Kilkudziesięciu producentów trzody chlewnej wzięło udział w kolejnej edycji „Warsztatów złotych praktyk”, organizowanych przez firmę Choice Genetics. Spotkanie, które miało miejsce 27 marca w Drohiczynie na Podlasiu odbyło się pod hasłem „Zwiększanie wydajności i optymalizacja produkcji”. Hasło to nie było naturalnie przypadkowe:

- W dzisiejszych czasach najważniejsze aspekty produkcji trzody chlewnej to możliwie jak najniższe koszty produkcji, oraz maksymalizacja wyników produkcyjnych. Kluczowym czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia wspomnianych założeń jest potencjał genetyczny świń, jednak to w jakim stopniu z niego skorzystamy w dużej mierze zależy od naszych umiejętności, wiedzy i zaangażowania w prowadzenie produkcji. Ważnym czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu jest optymalizacja środowiska w których przebywają świnie, ale także troska o ich żywienie. Mowa tu o właściwym zbilansowanie paszy i starannie dobranym programie żywieniowym. Dziś musimy być bardzo czujni, gdyż zmienia się profil metaboliczny zwierząt. Lepiej wykorzystują one pasze, jednak mają też większe wymagania – mówił podczas otwarcia spotkania dr Stanisław Niemyjski, prezes zarządu Choice Genetics Polska. W tej samej części spotkania Mariusz Szpanel, doradca genetyczny firmy omówił ofertę genetyki oferowanej przez Choice Genetics.

W dalszej kolejności głos zabrała Olga Kamińska, doradca d.s. produkcji w firmie Choice Genetics. Jej wystąpienie dotyczyło właściwego wprowadzania loszek remontowych do stada. Jak mówiła, na ten aspekt produkcyjny wciąż zwracamy zbyt małą uwagę. Tymczasem decyduje ona nie tylko o użytkowości rozpłodowej zwierząt, ale również o komforcie pracy ze stadem. Następstwem błędów w zakresie aklimatyzacji zwierząt jest między innymi występowanie małych miotów, biegunki u prosiąt ssących, niestabilność laktacji, czy syndrom drugiego miotu. Aby uniknąć tych problemów jest niezbędne jest nie tylko prawidłowe poddanie zwierząt kwarantannie i aklimatyzacji, ale także stałe źródło kupowanego przez nas materiału genetycznego.

Drugą część spotkania rozpoczął Daniel Urbaniak, doradca genetyczny i żywieniowy Choice Genetics, który w swoim wystąpieniu omówił żywienie jako kluczowy czynnik efektywnego chowu loch. Jak podkreślał, na każdym etapie produkcji czeka nas wiele wyzwań. W odchowie loszek mamy za zadanie zgromadzić odpowiednie rezerwy tkanki tłuszczowej, niezbędnej w późniejszej laktacji. Po porodzie wyzwaniem jest natomiast przede wszystkim odpowiednio wysokiego pobrania paszy, które niezbędne jest do wydajnej produkcji mleka.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Paweł Wróbel, znany i ceniony w naszym kraju specjalista chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt. W swojej prelekcji omówił on parametry i koszty produkcji związane z uzyskiwaniem właściwej ekonomiki naszego stada. Jak mówił, liczenie kosztów jest niezbędne nie tylko do określenia efektywności produkcji, ale także wskazuje nam naszą pozycję na rynku. Błędem jest jednak porównywanie tychże kosztów między rolnikami. Każdy obiekt ma różne koszty i parametry produkcji, w starszych obiektach główną kategorią kosztów jest żywienie. Tymczasem w nowych fermach ważnym kosztem jest amortyzacja budynków i splata ewentualnego zadłużenia. Najważniejsze by precyzyjnie i rzetelnie liczyć owe koszty, i dążyć do ich optymalizacji.

×