Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IGC: Prognoza większej światowej produkcji zbóż w sezonie 2018/2019

Autor:

Dodano:

Według marcowej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) szacunki globalnej produkcji ziarna (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2018/2019 r. zostały w marcu zwiększone o 4 mln ton (miesiąc do miesiąca), przy czym większość zmian dotyczy kukurydzy.

Zużycie zbóż obniża się o 4 mln t przed i przy wyższych zapasach otwarcia (+ 2 mln ton), zapasy na koniec sezonu 2018/2019 zwiększą się o 10 mln (głównie dla kukurydzy, pszenicy i jęczmienia) do 604 mln ton. Oznacza to spadek (rok do roku) o 44 mln ton.

Światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2018/2019 spadła o 17 mln ton do 2,125 mld ton, większe zbiory kukurydzy (+ 24 mln ton) nie zrównoważyły redukcji dla pszenicy (-29 mln ton), jęczmienia (-4 mln ton) i innych zbóż paszowych. Oczekuje się, że konsumpcja wzrośnie o 1 proc., a przy niższych dostawach całkowite zapasy zbóż skurczą się o 44 mln ton, do najniższego poziomu od trzech lat. Handel będzie nieco wyższy rok do roku, ponieważ większe dostawy kukurydzy są prawie zrównoważone przez redukcje dla pszenicy, jęczmienia i sorgo.

Marcowy raport zawiera pierwszy zestaw prognoz dotyczących podaży i popytu na sezon 2019/2020. Przewidywany wzrost całkowitej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020 tylko rekompensuje mniejsze zapasy początkowe i przy założonym stałym wzroście popytu przewiduje dalsze zmniejszanie się zapasów końcowych ziarna.

W sezonie 2019/2020 r. przewidywana większa całkowita produkcję zbóż na poziomie 50 mln ton obejmuje wzrost dla pszenicy (+ 24 mln ton), kukurydzy (+ 10 mln ton) i jęczmienia (+ 7 mln ton). Jednak ze względu na mniejsze zapasy otwarcia oczekuje się, że całkowita podaż rok do roku zmieni się tylko nieznacznie. Ponieważ konsumpcja jest prognozowana na rekordowym poziomie, istnieje możliwość kolejnego spadku zapasów końcowych (-28 mln ton), w tym trzeciego z rzędu spadku dla kukurydzy (-38 mln ton), ale pewnej odbudowy zapasów dla pszenicy (+ 6 mln ton) i jęczmienia (+ 2 mln ton). Przewiduje się, też niewielki wzrost handlu.

 

×