Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wykorzystanie rodzimych ras owiec szansą na produkcję wysokiej jakości mięsa

Autor:

Dodano:

W dniu 21 marca 2019 roku w Pałacu w Pawłowicach odbyła się Konferencja popularno-naukowa pt. ”Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji wysokiej wartości surowca mięsnego” połączona z I Panelem Konsumenckim i prezentacją oraz upowszechnianiem wyników programu Biostrateg II.

Organizatorami konferencji był Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie , wraz z Zakładem Doświadczalnym w Pawłowicach.  Zaproszonychh gości, wykładowców oraz uczestników konferencji powitał dr inż. Marian Kamyczek - Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.   Po powitaniu Dyrektor ZD Pawłowice przedstawił prezentacje o historii powstania oraz działalności zakładu w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz działalności badawczej, upowszechnieniowej i edukacyjnej.  

W wystąpieniu związanym z tematem konferencji Andrzej Sawicki Prezes Polskiego Związku Owczarskiego przedstawił prezentację „Bariery w organizacji krajowego rynku produktów owczarskich”, w której omówione zostały dane statystyczne przedstawiające realia polskiego owczarstwa (wielkość pogłowia owiec, zakres importu mięsa owczego, poziom eksportu jagniąt, oraz wielkość krajowego spożycia mięsa jagnięcego). Przedstawione zostały regulacje prawne dotyczące uboju, przetwarzania, sprzedaży bezpośredniej i spożycia mięsa jagnięcego.   

Prezentację „Certyfikacja i promocja produktów szansą dla rozwoju gospodarstw utrzymujących rasy rodzime zwierząt gospodarskich” przedstawił dr inż. Paweł Radomski z IZ PIB w Krakowie. Omówiono populacje zagrożonych ras owiec, które objęte są programami ochrony w Polsce oraz kierunki wykorzystania i ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Przedstawione zostały wartości i najważniejsze cele certyfikacji z użyciem logo Rasa Rodzima.  

Kolejne dwa wykłady dotyczące analizy wyników doświadczenia wykonanego w 8 gospodarstwach macierzystych ras rodzimych w różnych rejonach Polski oraz w warunkach standardowych w IZ PIB ZD Kołuda Wielka i IZ PIB ZD Pawłowice przedstawili: - prof. dr hab. Bronisław Borys z IZ PIB ZD Kołudy Wielkiej „ Charakterystyka odchowu i tuczu jagniąt 8 ras rodzimych” - dr inż. Jan Knapik z IZ PIB Kraków „Porównanie wartości rzeźnej 8 ras rodzimych owiec tuczonych w gospodarstwach macierzystych i w warunkach standardowych.” Omawione

zostały szczegółowe wyniki tuczu oraz wartość rzeźna jagniąt uczestniczących w doświadczeniu.   Dr hab. Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawił prezentację „Jagnięcina z Lubelszczyzny”, w której omówione zostały walory regionu oraz regionalne rasy owiec. Wykładowca przedstawił wspólne cele i działania hodowców, przetwórców oraz udział nauki dla promocji regionalnej marki „Jagnięciny z Lubelszczyzny”.  

W dalszej części konferencji wystąpił mgr inż. Piotr Lenart, ekspert kulinarny i współwykonawca Programu. W tej prezentacji przedstawiono kilka refleksji na temat oczekiwań przetwórców odnośnie jakości tusz i mięsa jako surowca przeznaczonego na wyroby kulinarne, sposobów zagospodarowania kulinarnego i promocji jagnięciny z ras rodzimych, sprzedaży przetworów i wyrobów z mięsa jagnięcego na jarmarkach, piknikach, oraz możliwości dostosowania oferty do charakteru imprezy.  

Po tej prezentacji nastąpiła przerwa, w trakcie której przeprowadzona została degustacja bufetowych potraw z mięsa i podrobów jagnięcych wykonanych z rodzimych ras owiec uhruska, wielkopolska, cakiel podhalański i świniarka, które były objęte programem. Uzupełnieniem menu była degustacja serów i jogurtów z mleka owczego.  

Po dyskusji i wystąpieniach uczestników panelu nastąpiła wizyta na Fermie Owiec w gospodarstwie Kociugi. Uczestnicy konferencji zwiedzili Punkt Uboju Owiec i Kóz, Stację Oceny Tryków oraz owczarnię. Działalność tych obiektów przedstawili: dr inż. Jan Knapik z Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz główny specjalista ds.produkcji owiec mgr inż Marek Grycz z Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.  

Ostatnim punktem konferencji był podany w pięknej sali Kolumnowej obiad, gdzie serwowano dania z jagnięciny wykonane przez eksperta kulinarnego Piotra Lenarta, który uważa że „jagnięcina to prawdziwa trufla wśród mięs”.   Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne, w których zamieszczono wszystkie przedstawiane prezentacje.  

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, którymi byli hodowcy i producenci owiec, przedstawiciele związków hodowców i producentów owiec, pracownicy uczelni i instytutów naukowych.    

×