Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwalczanie chwastów w zbożach herbicydami od CIECH Sarzyna

Autor:

Dodano:

Kwiecień i początek maja to, właściwy czas do zaaplikowania środków chwastobójczych na zasiewy.

Według ekspertów CIECH Sarzyna wielu rolników poprzestaje tylko na jesiennym zabiegu odchwaszczającym. Jednak w przypadku, kiedy do czynienia mamy z długą i ciepłą jesienią (jak w 2018 r.) może on okazać się niewystarczający. Oczywiście, w przypadku tych zasiewów, wobec których nie zastosowano środków chwastobójczych, wiosenna aplikacja jest właściwie elementem rolniczego „abecadła”.

Rolnik, który maksymalnie chce wykorzystać skuteczność takich środków, musi pamiętać o trzech kluczowych kwestiach: dokładnym sprawdzeniu pola pod kątem obecności konkretnych gatunków chwastów, rotacji środków używanych do ochrony w przypadku powtórnych aplikacji i doborze dawki do fazy rozwojowej chwastów – tłumaczy Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu Biznesu Agro Grupy CIECH.

Lustracja pola przed wyborem środka pozwoli dobrać idealny produkt z oferty firmy do danego rodzaju chwastu i uprawy. W przypadku ponownego wykonania zabiegu ważna jest również rotacja mechanizmów działania.

Jeżeli jesienią zastosowano preparat z grupy sulfonylomoczników do zwalczania danej grupy chwastów, wiosną powinno stosować się substancje czynną o innym mechanizmie działania np. tzw. regulatorów wzrostu. Rotacja produktami o różnych mechanizmach działania jest ważnym elementem budowania strategii w walce z odpornością chwastów.

Jako rozwiązanie CIECH Sarzyna wskazuje znany herbicyd Chwastox, który charakteryzuje się szybkim efektem działania, szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz przeciwdziałaniem zjawisku odporności chwastów.

Jednym z wyróżników herbicydów z rodziny Chwastox jest szybki efekt chwastobójczy, widoczny po 2-3 dniach. W przypadku innych produktów do aplikacji wiosennej pierwsze efekty widoczne są po znacznie dłuższym okresie czasu. Zaletą jest też szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Herbicyd radzi sobie z m.in. z: przytulią czepną, makiem polnym, chabrem bławatkiem, komosą białą czy samosiewami rzepaku.

W przypadku cyklicznego stosowania tych samych substancji czynnych lub substancji o takim samym mechanizmie działania możliwe jest z czasem zaobserwowanie na polu biotypów odpornych. Aplikowany środek nie wykazuje wówczas odpowiedniej skuteczności ich zwalczania. Dlatego ważne jest też, by stosowany na polu środek przeciwdziałał tworzeniu zjawiska odporności chwastów na herbicydy.

- Problem ten może narastać w kolejnych latach, jeżeli rolnik odpowiednio nie zdiagnozuje go w poprę i nie podejmie świadomych działań naprawczych. Przewagą oferty produktów Chwastox jest ich różnorodność. Klienci mogą wybrać produkt dopasowany do własnych potrzeb i specyfiki plantacji – mówi Bartosz Waniorek.

CIECH Sarzyna proponuje:

 

×