Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odchwaszczanie plantacji łubinu

Autor:

Dodano:

W łubinie zarejestrowanych jest obecnie 7 substancji czynnych. Do dyspozycji jest 13 herbicydów – 3 na chwasty dwuliścienne i 10 graminicydów.

Przeciwko chwastom dwuliściennym w łubinie przeprowadza się wyłącznie zabiegi doglebowe. Do dyspozycji są substancje czynne:

Preparaty na bazie wymienionych substancji należy stosować nie później niż 5 dni po siewie.

Łączne zastosowanie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Boxer 800 EC (w dawce 2-3 l/ha) z herbicydem Stomp Aqua 455 CS (2-2,2 l/ha) ma wpływ na zwiększenie skuteczności chwastobójczej i ochrony przed wtórnym zachwaszczeniem.

Po wschodach łubinu stosuje się graminicydy przeciwko chwastom jednoliściennym. Do dyspozycji są substancje czynne:


W sytuacji, gdy plantacja ulegnie zachwaszczeniu, w celu ułatwienia zbioru, można zastosować herbicyd Roundup Flex 480 (s.cz. glifosat) w dawce 1-3 l/ha. Zabieg można wykonać ok. 7 dni przed planowanym zbiorem, gdy wilgotność nasion łubinu osiągnie 20-30 proc. Chwasty w momencie wykonywania zabiegu powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Fragment artykułu "Możliwości odchwaszczania łubinu" z kwietniowego wydania Farmera.

×