Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Obrót materiałem siewnym – o czym należy pamiętać

Autor:

Dodano:

- Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego przypominamy, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego, jako środka produkcji - przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwo.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Polski może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:
a) krajowego rejestru: http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx,

b) wspólnotowego katalogu: http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm,

c) odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

 Kupując materiał siewny PIORiN przypomina, że należy pamiętać o kilku zasadach. Należy kupować tylko i wyłącznie materiał siewny:
- w zamkniętym zabezpieczonym/zaplombowanym opakowaniu,
- trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
- u podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.
Urzędowa etykieta lub etykieta przedsiębiorcy potwierdza, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary.

 Zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane o materiale siewnym:

- nazwę gatunku,

- nazwę odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji,

- numer partii.


- Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś - podaje Inspekcja.


Źródło: PIORiN

×