Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zboża utrzymują swoją cenę sprzed dwóch tygodni

Autor:

Dodano:

W większości badanych przez nas punktach skupu nie zmieniły się znacząco ceny zbóż na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Zaobserwować za to można delikatną zwyżkę ceny rzepaku.

Na rynkach światowych zboża odnotowują spadki. U nas brak na razie gwałtownych ruchów. Jedno jest pewne, że w ofertach lokalnie jest bardzo mało ziarna jęczmienia, żyta i pszenżyta.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 11 kwietnia 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto - 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 740.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 680,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 610,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 600,
- rzepak – 1460.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 780.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica – 760,
- żyto – 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 710,
- kukurydza sucha – 650,
- jęczmień paszowy – 730,
- pszenżyto – 720,
- rzepak – 1480.

Gol Pasz
- pszenica – 790,
- pszenżyto – 730,
- jęczmień – 760.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 800,
- jęczmień – 790,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa - 720.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 760-780,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 740,
- żyto konsumpcyjny – 675-700,
- żyto paszowe – 650,
- pszenżyto – 750,
- owies – 640-660,
- kukurydza sucha – 680,
- łubin – 1050,
- bobik – 1000,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto konsumpcyjne – 660,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 710.

Elewator Proboszczowice
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 710,
- pszenżyto – 740,
- żyto – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 730,
- jęczmień paszowy – 710.

Boferm Górki
- pszenica – 728,
- żyto – 616,
- pszenżyto – 663,
- jęczmień – 710,
- owies – 542-560,
- kukurydza sucha – 660,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 770-785,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 700,
kukurydza – 600,
- rzepak - 1520.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 750,
- kukurydza sucha – 680,
- rzepak – 1500.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień – 750,
- pszenżyto – 720,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- owies – 630,
- kukurydza – 670.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 760,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień -660-700,
- owies – 580.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 710,
- kukurydza – 640,
- pszenżyto - 670,
- jęczmień – 680,
- rzepak – 1540.

Street Retail
- rzepak – 1550.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica – 750,
- żyto – 620.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- jęczmień – 730,
- żyto – 650
- owies – 650,
- kukurydza sucha – 670,
- rzepak – 1480.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica – 750,
- jęczmień – 740,
- pszenżyto – 700.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 710,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- jęczmień paszowy – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 780,
- rzepak – 1470,
- kukurydza sucha – 680,
- owies paszowy - 660

 

×