Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Fungicydy w terminie T-1 w warunkach chłodnej wiosny

Autor:

Dodano:

Przy doborze fungicydu oprócz spektrum zwalczanych chorób zwrócić trzeba także uwagę na wymagania substancji względem temperatury minimalnej, zwłaszcza w sytuacji gdy występuje ochłodzenie.

Zboża narażone są na porażenie ze strony sprawców chorób podstawy źdźbła. Na niektórych plantacjach widoczne jest m.in. łamliwości źdźbła zbóż. Zaatakowały też choroby liści, zauważyć można mączniaka prawdziwego zbóż i traw, na pszenicy ozimej septoriozę paskowaną liści. Oznacza to konieczność interwencji fungicydem.

Przy doborze fungicydu oprócz spektrum zwalczanych chorób zwrócić trzeba także uwagę na wymagania substancji względem temperatury minimalnej, zwłaszcza w sytuacji gdy występuje ochłodzenie. Większość fungicydów najlepiej działa w temperaturach 12°C. Oznacza to, że suma temperatur dnia i nocy nieprzekraczająca temperatury minimalnej musi utrzymywać się do kilku dni po zabiegu, żeby był on w pełni skuteczny.

Wiosną, kiedy się stopniowo ociepla temperatura nie stanowi problemu dla działania, jednak jest to czas kiedy występują jej wahania – taką sytuację obserwujemy obecnie. W takim przypadku przy występujących i spodziewanych spadkach temperatur w terminie T1 bezpieczniej jest sięgnąć po substancje, które działają w niższych temperaturach.

W 4-5°C radzą sobie morfoliny, w tej grupie substancja czynna fenpropidyna, która zadziała m.in. przeciwko mączniakowi. O tę substancję czynna oparte są preparaty: Leander 750 EC, Andros 750 EC. Substancja jest też składową gotowych mieszanin fabrycznych: fenpropidyna z propikonazolem, np. w preparatach: Tern Premium 575 EC, Tilt Turbo 575 EC, Zenit 575 EC lub z epoksykonazolem, np.: Lotus Top 140 EC.

Do grupy morfolin należy także substancja czynna fenpropimorf, która występuje np. w preparacie Corbel i Limero 750 EC. Jest także składnikiem gotowych mieszaninach fabrycznych łącznie z metrafenonem i epoksykonazolem w fungicydach Capalo 337,5 SE, Juwel TT 483 SE, Palazzo i Tocata, Ceando Plus, które działają na choroby podsuszkowe.

W takich temperaturach sięgnąć można po imidazole, np. substancję czynną prochloraz. Bazują na niej fungicydy, np: Atak 450 EC, Bansuri, Faxer, Golden Prochloraz 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Promax 450 EC, Spector 450 EC, Quern 450 EC.

W temperaturze 5°C radzą sobie preparaty z grupy quinozololin, np. substancja czynna proquinazid. Na bazie tej substancji zarejestrowane są preparaty: Halny 200 EC, Talius 200 EC, Tarot 200 EC. Wykorzystać można mieszaniny fabryczne proquinazidu z prochlorazem i tebukonazolu – taki skład reprezentują: Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC.

Spiroksamina będąca ketoaminą także z powodzeniem może być stosowana. Substancja czynna występuje w gotowych mieszaninach fabrycznych dwuskładnikowych z protiokonazolem w preparatach: Input 460 EC. Jest składową fabrycznych mieszanin trójskładnikowych z protiokonazolem i bifaksenem w preparacie Boogie Xpro 400 EC. Jest także częścią trójskładnikowej mieszaniny fabrycznej: spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol w preparatach: Soligor 425 EC i Hutton. Występuje w mieszaninie: spiroksamina, tebukonazol, triadimenol w preparacie Falcon 460 EC.

Przy stosowaniu mieszanin substancji czynnych różnych grup chemicznych, których zadaniem jest zwalczanie jak największego spektrum chorób, temperatury nie powinny być niższe niż 6°C, nawet z dodatkiem którejś z wymienionych substancji. Przy niższej temperaturze skuteczność może być obniżona. Zabieg powinien być wykonywany na rośliny wolne od rosy i najlepiej w pochmurne dni (nie w pełnym słońcu).

×