Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niemcy: Żądania zmniejszenia pogłowia zwierząt gospodarskich

Autor:

Dodano:

Organizacje ekologiczne w Niemczech oceniają plany ochrony klimatu opracowane przez minister rolnictwa jako niewystarczające. W związku z tym stowarzyszenia domagają się zmniejszenia pogłowia zwierząt gospodarskich nawet o jedną czwartą.

Ekspert Bioland powiedział, że tylko dzięki zmniejszeniu produkcji zwierzęcej można osiągnąć cele klimatyczne w rolnictwie. Spełnienie wymagań organizacji ekologicznych oznaczałyby również poważne zmiany dla konsumentów.

Aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu, niemieckie rolnictwo musiałoby zaoszczędzić od 11 do 14 mln ton CO2 rocznie. Według wegetariańskiego stowarzyszenia ProVeg zmniejszenie konsumpcji mleka i produktów mięsnych o jedną czwartą pozwoliłoby zmniejszyć emisję CO2 rocznie o 7,8 mln ton.

Jedna czwarta mniej mięsa i mleka, to według badań od 20 do 24 procent mniej krów mlecznych, bydła, świń i drobiu. Szczególnie redukcja pogłowia krów i bydła byłaby korzystna dla klimatu, ponieważ produkują one dużo metanu podczas trawienia. Zmniejszenie populacji zwierząt zmniejszyłoby również ilość gnojowicy i obornika.

 

×