Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skutecznie zwalczyć chwasty w zbożach jarych

Autor:

Dodano:

Regulacja zachwaszczenia w zbożach jarych jest znacznie łatwiejsza niż w oziminach. Przy wyborze środka chwastobójczego należy przede wszystkim kierować się składem botanicznym chwastów i stanem zachwaszczenia uprawy.

Zachwaszczenie zbóż jarych jest zróżnicowane ze względu na termin ich siewu. Należy tutaj wyróżnić typowe zboża jare siane wiosną (marzec/kwiecień), jak również te siane jesienią (druga połowa listopada, a nawet początek grudnia), po uprawach późno schodzących z pola tzw. odmiany przewódkowe. Jak podkreślają eksperci, nie należy przyśpieszać terminu siewu przewódek, by okres zimowego spoczynku rozpoczęły najlepiej w fazie szpilki. Przy takim terminie siewu jesienne wschody chwastów są mocno ograniczone lub niemożliwe i zabiegi chemicznego odchwaszczania plantacji przeprowadza się zazwyczaj wiosną tak szybko, jak tylko pozwalają warunki pogodowe.

Wczesną wiosną na plantacjach zbóż jarych pojawiają się gatunki chwastów typowe dla ozimin, takie jak: przytulia czepna, chwasty rumianowate, mak polny, chaber bławatek, miotła zbożowa. Gatunki te mogą stanowić duży problem zwłaszcza w uprawie odmian przewódkowych. Do tego dochodzą gatunki chwastów jarych, których kiełkowanie rozpoczyna się już przy temperaturze gleby nieco powyżej 0oC, jak: komosa biała, rdesty (ptasi, kolankowaty), gorczyca polna, iglica pospolita i owies głuchy. Późną wiosną po osiągnięciu przez glebę temperatury 8-10 st. C pojawiają się jeszcze gatunki chwatów ciepłolubnych, tj.: chwastnica jednostronna, włośnice, szarłat szorstki i inne.

Obecnie na polskim rynku zarejestrowanych jest ogółem 158 herbicydów do odchwaszczania zbóż jarych. Ze względu na termin rozpoczęcia zabiegów wśród nich wyróżniamy takie, które aplikujemy już po siewie zbóż jarych (3 herbicydy do przedwschodowych zabiegów), 76 do wczesnej aplikacji (od fazy 1. liścia rośliny uprawnej) oraz 79 środków do późniejszej aplikacji (od początku krzewienia zbóż).

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

Przed wschodami zbóż jarych możemy zastosować jeden z trzech środków (Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG lub Ossetia), mających w składzie diflufenikan w ilości 500 g substancji aktywnej na 1 l preparatu. Są to herbicydy zalecane zarówno do przed-, jak i powschodowego zwalczania chwastów w pszenicy i jęczmieniu jarym (BBCH 12-32). Środki te zastosowane po siewie zbóż skutecznie zwalczają m.in.: chabra bławatka, fiołka polnego, komosę białą, miotłę zbożową, samosiewy rzepaku, żółtlicę pospolitą, przetaczniki i rumianowate. W średnim stopniu ograniczają wzrost przytulii czepnej. Zabiegi wykonane tymi środkami, przed wschodami rośliny uprawnej, nie są skuteczne w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej.

HERBICYDY A TEMPERATURA POWIETRZA

Wykonywanie zabiegów po wschodach rośliny uprawnej umożliwia dobór herbicydu do składu gatunkowego chwastów oraz wykonania zabiegu w optymalnym terminie (w momencie największej wrażliwości chwastów). Zapewnia to wysoką skuteczność zabiegu chwastobójczego i jednocześnie pozwala uniknąć powtarzania oprysku.

Zabiegi powschodowe w zbożach jarych możemy rozpocząć już od fazy 1.-2. liścia rośliny uprawnej. Jest to grupa środków, która ma duże znaczenie przy odchwaszczaniu odmian przewódkowych. Zboża te siane późną jesienią osiągają wczesną wiosną fazę kilku liści. W tym czasie, przy doborze odpowiedniego środka, należy szczególną uwagę zwrócić na minimalną temperaturę skutecznego działania herbicydu.

Herbicydów zawierających 2,4-D (np. Aminopioelik Standard 600 SL, Dicopur 600 SL, Pielik 85 SP) czy MCPA (np. Agroxone Max 750 SL, Dicoherb 750 SL, Cerodor MCPA 750 SL) nie należy stosować w temperaturze poniżej 10 st. C i powyżej 25 st. C oraz w czasie, gdy temperatura w nocy spada poniżej 5 st. C. Środki te skutecznie zwalczają gatunki dwuliścienne, takie jak np.: taszniki pospolite, tobołki polne, komosę białą, chabra bławatka czy samosiewy rzepaku.

Również środki zawierające 2,4-D 2-EHE w formie estru (Kantor Forte 195 SE, Mustang Forte 195 SE) można aplikować w uprawach jęczmienia, pszenicy i owsa w temperaturze powietrza od 5-25 st. C, pamiętając, żeby nie stosować ich, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni nie przekracza 5 st. C.

Inną grupę herbicydów do odchwaszczania zbóż jarych oraz odmian przewódkowych stanowią preparaty na bazie florasulamu (np. Floram 050 SC, Saracen 050 SC) oraz jego mieszaniny z diflufenikanem (Saracen Delta 550 SC) albo z tribenuronem metylowym (Saracen Max 80 WG). Można je aplikować w temperaturze od 4 st. C do 25 st.C. Należy jednak uważać, by nie stosować tej grupy środków po nocnych przymrozkach. Florasulam zastosowany w wyższej, zalecanej dawce skutecznie eliminuje m.in. gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, przytulię czepną, żółtlicę drobnokwiatową.

Jak podają producenci, środki zawierające w swym składzie fluroksypyr (np. Starane 250 EC, Tamigan 250 EC) można aplikować w warunkach, gdy w trakcie zabiegu, oraz 5 dni po aplikacji minimalna temperatura dobowa nie będzie niższa niż 8 st. C. Z kolei herbicydy zawierające fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (Fluxyr Pro, Minstrel) nie należy stosować w temperaturze poniżej 12 st. C i powyżej 25 st. C. Skutecznie eliminują m.in.: gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, gorczycę polną, jasnotę różową, marunę bezwonną, rumian polny, szarłat szorstki.

Największy zakres temperatur stosowania posiadają herbicydy zawierające halauksyfen metylu - ArylexTM w połączeniu z fluroksypyrem metylu (Pixxaro) lub z florasulamem (Mattera, Renitar). Środki te można stosować już od fazy 3 liści zbóż jarych, w temperaturze powietrza 2-25 st. C. Wrażliwe na te preparaty są m.in.: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), gwiazdnica pospolita, mak polny, rumianowate, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

Skuteczne w zwalczaniu gatunków dwuliściennych są również herbicydy zawierające tribenuron metylowy (Assynt 500 SG, Flame 500 SG), które można stosować już od fazy 2. liścia jęczmienia jarego w temperaturze powietrza wynoszącej powyżej 8 st. C. Również amidosulfuron stosowany solo (Faraon 75 WG) oraz w mieszaninie z jodosulfuronem metylosodowym (Sekator 125 OD) zalecany jest do aplikacji wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 5 st. C. Skutecznie eliminują np.: gwiazdnicę pospolitą, gorczycę polną, maruna bezwonna, przytulię czepną, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku.

Wszystkie ww. środki można aplikować od wczesnych faz zbóż jarych, ale niektóre z nich są również skuteczne w późniejszych terminach stosowania. Środki zawierające fluroksypyr (np.: Fluxyr 200 EC, Fluxyr Pro, Starane 250 EC, Taran 250 EC) oraz mieszanki substancji z grupy pochodnych sulfonylomocznika: metsulfuron metylu + tribenuron metylu (np.: Blusky 500 WG, Mofat 500 WG), tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy (np.: Calibre SX 50 SG, Granstar Ultra SX 50 SG) można stosować nawet do fazy liścia flagowego pszenicy i jęczmienia jarego. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ herbicydy te mogą zwalczać chwasty w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych oraz te nowo wschodzące gatunki dwuliścienne.

ŚRODKI NA MIOTŁĘ, OWIES GŁUCHY I INNE GATUNKI JEDNOLIŚCIENNE

Co zatem zrobić wczesną wiosną z chwastami jednoliściennymi, zwłaszcza w uprawach odmian przewódkowych?

Gatunki jednoliścienne ze względu na swoje pokrewieństwo botaniczne ze zbożami stanowią dla nich dużą konkurencję. Najbardziej uciążliwe w uprawie zbóż jarych są owies głuchy i chwastnica jednostronna. Pierwszy gatunek wschodzi już od lutego do połowy maja i może stanowić poważny problem głównie w uprawach odmian przewódkowych. Chwastnica jednostronna jest gatunkiem ciepłolubnym i wschodzi późną wiosną. W tabeli 1 przedstawiono pełny wykaz środków do odchwaszczania zbóż jarych w terminie wczesnowiosennym, w której znajdują się również typowe garminicydy. Środki zawierające pinoksaden (Aron 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC) stosowane już od 1. liścia pszenicy i jęczmienia jarego, skutecznie zwalczają miotłę zbożową i owies głuchy - gatunki, które wczesną wiosną zagrażają uprawie odmian przewódkowych.

W celu poszerzenia spektrum działania pinoksadenu powstała również jego mieszanka z florasulamem (w formie herbicydów Axial Komplett oraz Axial One 50 EC). Środki te skutecznie eliminują oprócz gatunków jednoliściennych również niektóre dwuliścienne, tj.: samosiewy rzepaku, chabra bławatka, rumianowate, przytulię czepną, mak polny, rdest ptasi i inne. Zalecane są one do zwalczania chwastów już od wczesnych faz rozwojowych zbóż jarych, jednak w etykietach stosowania nie ma informacji na temat warunków termicznych, w jakich należy je aplikować.

Również z całej gamy herbicydów zalecanych do stosowania od fazy krzewienia zbóż (tab. 2) dużą część stanowią środki należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z nich tylko te zawierające sulfosulfuron (Apyros 75 WG) i propoksykarbazon sodowy (Attribut 70 SG) zwalczają gatunki jednoliścienne w pszenicy jarej. Skutecznie eliminują chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową oraz perz, a w średnim stopniu ograniczają wzrost owsa głuchego. W celu usunięcia z plantacji również owsa głuchego można zastosować graminicydy.

Oprócz tych zawierających pinoksaden (o których była wcześniej mowa) w fazie krzewienia zbóż można rozpocząć stosowanie środków zawierających fenoksaprop-P-etylu (np.: Feniks 069 EW, Fantom 069 EW, Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC, Norton 069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW). Skutecznie eliminują owies głuchy i miotłę zbożową w uprawach jęczmienia i pszenicy jarej. W celu poszerzenia spektrum działania o zwalczanie gatunków dwuliściennych wielu producentów podaje możliwości łączenia fenoksapropu-P-etylu z innymi środkami. Herbicydy Fantom 069 EW, Puma Uniwersal 069 EW można zastosować w mieszaninie z środkami Sekator 125 OD lub Chwastox Turbo 340SL. Mieszaniny te zwiększają spektrum działania fenoksapropu-P-etylu o niektóre gatunki dwuliścienne (np.: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę biała, mak polny, marunę bezwonną, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulię czepną, rdesty, samosiewy rzepaku).

Inne środki zawierające fenoksaprop-P-etylu, tj.: Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC, Monarchi 110 EC, można aplikować w mieszaninie z preparatem Tristar 50 SG (Trimax 50 SG lub Triben Super 50 SG) oraz z herbicydem Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC). Oprócz gatunków jednoliściennych skutecznie też eliminują m.in.: chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, marunę bezwonną, przytulię czepną, rdestówkę powojowatą, żółtlicę drobnokwiatową.

Jak podają producenci, w przypadku zwalczania w pszenicy i jęczmieniu jarym gatunków jednoliściennych (owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej) można zastosować niższą dawkę środków zawierających fenoksparop-P-etylu (tj.: Flash 069 EW, Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW). Warunkiem jednak jest zastosowanie ww. herbicydów łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC. Dodatkowo w celu jednoczesnego zwalczania w jęczmieniu jarym m.in.: komosy białej, rdestówki powojowatej czy fiołka polnego zaleca się stosowanie tych herbicydów w mieszaninie z eśrodkiem Nuance 75 WG.

Pełny wykaz herbicydów, które można aplikować w zbożach jarych od fazy krzewienia, przedstawia tabela 2. Należy przy tym pamiętać, żeby wszystkie środki ochrony roślin stosować zgodnie z ich etykietą.

×