Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zarządca drogi może wyłączyć pojazdy rolnicze spod ograniczeń wjazdu na drogi publiczne

Autor:

Dodano:

KRIR zwrócił się o wyłączenie pojazdów rolniczych przewożących płody rolne w czasie zbiorów, spod zakazu poruszania się pojazdów o określonym tonażu po drogach publicznych.

Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa o wyłączenie pojazdów i maszyn rolniczych z zakazów wjazdu na drogi publiczne, wynikających m.in. z ograniczeń tonażu. W odpowiedzi resort rolnictwa wskazał, że zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi i to zarządca może podjąć taką decyzję.


Zarządcą dla dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, gminnych – wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.


„Organy te są odpowiedzialne m.in. za: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, które podlegają ich zarządowi.” – argumentuje resort.


W odpowiedzi podkreślono też, że każda kategoria dróg publicznych ma określone wartości graniczne parametrów, dlatego ewentualne wyłączenie pojazdów rolniczych przewożących płody rolne, spod znaku zakazu poruszania się pojazdów o określonym tonażu po drogach publicznych, powinno podlegać indywidualnej ocenie zarządcy drogi. Wprowadzenie włączeń dla pojazdów rolniczych nie zawsze więc będzie możliwe, ale zależy to od decyzji zarządców dróg

×