Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnictwo zrównoważone – z czym się nam kojarzy?

Autor:

Dodano:

Podczas wczorajszej konferencji firma Bayer podzieliła się także wynikami najnowszych badań ankietowych, które dotyczyły opinii rolników i sadowników na temat zrównoważonego rolnictwa.

Najnowszą, trzecią edycję badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 400 respondentów: 300 rolników i 100 sadowników. Badania wykonano w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.  Podczas konferencji wyniki omówił Dr Michał Krysiak z firmy Bayer. 

Jakie głównie wnioski można wysnuć z tych badań?

• Rolnicy znają pojęcie rolnictwa zrównoważonego (78 proc. badanych) i utożsamiają je głównie z kwestiami agrotechnicznymi, ale także z ochroną środowiska naturalnego (21 proc.). Niestety, bardzo niewielu pytanych pierwsze skojarzenia miało w kontekście opłacalności ekonomicznej. 

• Większą potrzebę szkoleń w tym temacie wskazują sadownicy niż rolnicy (47 proc. wobec 31 proc.).

• Dbałość o żyzność gleb jest najważniejszym czynnikiem, decydującym o zmianowaniu: wskazywana jest dwukrotnie częściej niż w poprzedniej edycji badania (z 2016 roku). Z 50 do 60 proc. wzrosła liczba gospodarstw badających glebę przynajmniej raz na 3 lata.

• Odporność agrofagów na środki ochrony roślin jest znaczącym problemem dla obu grup respondentów (82 proc., sadownicy 96 proc.). Sadownicy lepiej od rolników definiują czym jest odporność (58 wobec 35 proc.) i wykazują się większą wiedzą o sposobach radzenia sobie z odporności – np. przez rotację substancji (68 proc. wobec 20 proc.).

Jednocześnie nastąpił zdecydowany wzrost zadowolenia z jakości usługi zwrotu, jak i odbierania opakowań po środkach ochrony roślin w porównaniu z poprzednią edycją badania. W tej edycji ponad 90 proc. badanych nie zanotowało żadnych problemów w tym zakresie (w 2016 było to ponad 70 proc.). Wśród nich zdecydowana większość badanych (ponad 70 proc.) jest bardzo zadawolonych z funckjonowania systemu. 

×