Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Porozumienie ARiMR i PIORiN

Autor:

Dodano:

W połowie kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Andrzejem Chodkowskim i prezesem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - Marią Fajger w zakresie przekazywania danych i informacji.

Jak podaje PIORiN, porozumienie reguluje zasady dostępu PIORiN do danych ARiMR zawartych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na potrzeby prowadzonych przez PIORiN działań kontrolnych oraz wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

- Porozumienie usprawni współpracę między PIORiN i ARiMR. Zdaniem Głównego Inspektora Andrzeja Chodkowskiego, będzie to kolejne narzędzie, które zapewni spójność działań w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków stosowania środków ochrony roślin, co wpłynie na eliminowanie zagrożeń jakie mogłyby powstać w wyniku wystąpienia nieprawidłowości – podaje Inspekcja.

 

×