Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Do 100 proc. kosztów rośnie stawka za założenie uprawy leśnej z PROW

Autor:

Dodano:

W ramach PROW można będzie otrzymać całość wyszacowanych kosztów inwestycyjnych za założenie lasu.

Wsparcie na zalesianie w wysokości 100 proc. wyszacowanych kosztów inwestycyjnych niezbędnych z tytułu założenia uprawy leśnej - to jedyna zmiana, proponowana w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2019 r., kiedy to planowane jest rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków z tego działania. Sprawy z naborów poprzedzających rok 2019 mają być rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jak podano, powodem zmiany jest spadek zainteresowania zalesieniami ze względu na wzrost kosztów sadzonek i usług związanych z założeniem uprawy leśnej.

Utrzymano dotychczasowe stawki za ochronę upraw przed zwierzyną oraz premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

 

×