Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Być może gdzieś wraca hodowla świń po ASF – ale nie w Białej Podlaskiej

Autor:

Dodano:

W powiecie bialskim ASF wystąpił najwcześniej i bardzo radykalnie był zwalczany. Jak się okazuje, pomimo wstrzymania produkcji w wielu gospodarstwach i wstrzymania ekspansji wirusa - hodowla świń nie wraca.

W powiecie Biała Podlaska mamy obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) – a więc restrykcje są tu mniejsze niż w obszarze niebieskim.

O potrzebie przywrócenia produkcji w powiecie Biała Podlaska mówi się od półtora roku.

Więcej: Gorący temat ASF – spotkanie w Białej Podlaskiej pełne emocji

Czy nastąpiły zmiany w zakresie przywracania hodowli świń na terenach  ze strefą czerwoną - a wcześniej niebieską? W ilu gospodarstwach na  terenie powiatu wstrzymano wcześniej hodowlę w następstwie decyzji  PIWet, a w ilu teraz ją przywrócono? – to pytanie sprawiło dużo trudności powiatowemu lekarzowi weterynarii z Białej Podlaskiej.

Najpierw poinformowano: „Zgodnie § 1 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z  wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 290  z późniejszymi zmianami) utrzymywanie świń w gospodarstwie jest  możliwe po spełnieniu określonych rozporządzeniem warunków.  Rozporządzenie to obowiązuje do dnia dzisiejszego, wobec powyższego  osoby, które nie spełniają określonych przepisami prawa nakazów nie  mogą ich utrzymywać. Świnie mogą być  zatem utrzymywane w tych  gospodarstwach w których kontrola potwierdziła spełnienie warunków  utrzymania określonych przepisami. Posiadacze świń w roku 2017 i 2018 mogli skorzystać zarówno z  programu Bioasekuracji jak i rekompensat programu pomocy dla  gospodarstw utrzymujących średniorocznie nie więcej niż 50 świń w  związku z brakiem spełnienia przez gospodarstwa warunków wymienionych  w w/w przepisach, rezygnując z hodowli świń przez okres określony w  tych programach. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem rekompensat  zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”

Czy znaczy to, że nikt nie spełnia warunków, aby w powiecie Biała Podlaska hodować świnie?

PIWet zapewnił: „Na terenie powiatu bialskiego są gospodarstwa utrzymujące świnie i  spełniające warunki bioasekuracji. W przypadku zamiaru wstawienia świń  gospodarstwa poddawane są one  kontroli potwierdzającej spełnienie  wymagań.

Informuję, iż wydano 924 decyzje zakazujące utrzymywania świń w ramach  programu bioasekuracji z terminem zakazu utrzymywania świń do końca  roku 2018 (jak przewidywał program).

Z programu pomocy dla gospodarstw  utrzymujących średniorocznie nie  więcej niż 50 świń w związku z  brakiem spełnienia przez gospodarstwa  warunków wymienionych w  przepisach, wydano 507 decyzji. Decyzje te  zawierają zakaz utrzymywania świń od dnia wykonania zakazu zabicia \ przez okres 2 lat (co wynika z przepisów unijnych). Program ten był  dobrowolny, a rekompensaty wypłacane są przez ARiMR. PLW nie ma wiedzy  na temat ile osób skorzystało z tego programu” – i odesłał po nią do ARiMR. Tyle, że nas interesuje nie kwestia rezygnacji, a powrotu do hodowli świń.

Pytaliśmy więc dalej:

<1. Skoro "wydano 924 decyzje zakazujące utrzymywania świń w ramach programu bioasekuracji z terminem zakazu utrzymywania świń do końca roku 2018 ( jak przewidywał program)", to ilu spośród tych hodowców wróciło w 2019 roku do hodowli? Czy ma Pan wiedzę na ten temat? Czy ci hodowcy występują "w przypadku zamiaru wstawienia świń" o przeprowadzenie "  kontroli potwierdzającej spełnienie wymagań"? Ile takich wniosków wpłynęło i w ilu gospodarstwach wrócono  do produkcji?

2. Analogicznie. Skoro "dla gospodarstw  utrzymujących średniorocznie nie więcej niż 50 świń w związku z  brakiem spełnienia przez gospodarstwa  warunków wymienionych w  przepisach, wydano 507 decyzji", to czy ci  ludzie występują teraz o przeprowadzenie "kontroli potwierdzającej  spełnienie wymagań"? Ile takich wniosków wpłynęło i w ilu  gospodarstwach wrócono do produkcji?

Nie pytam o liczbę rekompensat za dobrowolną rezygnację hodujących do 50 sztuk, tylko o wznowienie produkcji po zakazie.

Wobec tego raz jeszcze:

"W ilu gospodarstwach na terenie powiatu wstrzymano wcześniej hodowlę w następstwie decyzji PIWet, a w ilu teraz ją  przywrócono?"

Ilu rolników zdecydowało o wstrzymaniu produkcji  i kiedy kończy się  ten okres?">

I wreszcie wiemy: „Nikt z tych gospodarstw nie występował o przeprowadzenie kontroli potwierdzającej spełnienie warunków bioasekuracji.”

I pomyśleć, że minister rolnictwa jest przekonany, że w 57 gminach „uwolnionych od wirusa ASF” - chodzi o gminy, którym osłabiono restrykcje ze strefy „obszar zagrożenia” (kolor niebieski na mapie), na ”obszar objęty ograniczeniami” (czerwony) - przywracana jest produkcja.

Ardanowski: W 57 gminach wraca hodowla świń

W grudniu 2018 r. podczas obrad sejmowej KRiRW GLW Paweł Niemczuk mówił:

- Chciałbym, żebyście państwo tutaj zwrócili uwagę na to, że zostało zniesionych bardzo dużo tych obszarów niebieskich – w sumie 60 gmin zostało wyłączonych z tej strefy najwyższego zagrożenia, czyli ze strefy niebieskiej. Tu chodzi o województwo mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie.

Przedstawiciel Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Zbigniew Górski mówił wtedy: - My w niebieskiej strefie mamy praktycznie ograniczoną liczbę zakładów, które od nas kupują. Na starcie jesteśmy skazani na cenę 50 groszy w dół – i pytał wtedy, jak długo można wytrzymać finansowe skutki strefy niebieskiej.

Jak się okazuje, także w strefie czerwonej nie ma wciąż warunków do produkcji. 

Czy więc dla rolnika zmiana strefy to tylko zmiana koloru na mapie?

 

 

×