Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Autor: Grzegorz Tomczyk

Dodano: 25-04-2019 13:27

1 kwietnia 2019 roku ruszył Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Znalazło się w niej 38 państwowych placówek badawczych, a wśród nich Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, Sieć Badawcza Łukasiewicz skupia potencjał 38 krajowych instytutów badawczych, dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami. Z jego oferty skorzystać będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi.

- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce – komercyjnie i niekomercyjnie – oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów i produktów. Biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy, czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśli naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych – mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe. Zgodnie z zapowiedziami zrzeszone w sieci placówki mają sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki.

„Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz, i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna. Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową. Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łuksiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.” – czytamy we wspomnianym komunikacie.

Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, jako jeden z 38 podmiotów, wchodzi w skład „Łukasiewicza”. Instytut od 1946 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi placówkami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów. Powstanie Centrum Łukasiewicz to element „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

×