Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wielkopolska Izba Rolnicza wnosi o zmianę ustawowej definicji wiosennych przymrozków

Autor:

Dodano:

Zarząd WIR wystąpił do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zmianę ram czasowych, określonych dla wystąpienia wiosennych przymrozków w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jak argumentuje Zarząd WIR, postępujące zmiany klimatu przejawiają się w Polsce łagodnym przebiegiem zimy z niewielkimi opadami śniegu i deszczu, oraz wysokimi temperaturami powietrza w okresie przedwiośnia, co skutkuje przyśpieszeniem wegetacji roślin nawet o 2-3 tygodnie. Konieczność jak najefektywniejszego wykorzystania skromnych zimowych zapasów wody w glebie skłania zaś rolników do podejmowania decyzji o wcześniejszych siewach roślin jarych i wcześniejszym sadzeniu ziemniaków. Mimo ocieplania się klimatu nie maleje jednak zagrożenie uszkodzenia roślin przez wiosenne przymrozki.

Tymczasem ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stanowi, że przymrozki wiosenne oznaczają szkody polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza dopiero od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca.


„Zapis ten oznacza w praktyce, że rolnik nie może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zawartego ubezpieczenia, jeżeli uprawa została zniszczona przez przymrozek, który wystąpił przed tą datą. Należy przypuszczać, że kilkanaście lat temu, gdy pisano ustawę, 15 kwietnia był dniem zakończenia siewu większości roślin jarych i wcześniej występujące przymrozki jeszcze nie zagrażały uprawom. Tymczasem w latach ostatnich siewy większości roślin jarych kończą się już pod koniec marca.” – zauważają wielkopolscy samorządowcy.


W związku z powyższym Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, aby ustawowy termin zapewniający ochronę ubezpieczeniową z tytułu wystąpienia przymrozków wiosennych dostosować do obecnie panujących w kraju warunków atmosferycznych.

×