Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Holding spożywczy powstanie na miliardowy kredyt zabezpieczony hipoteką na ZWRSP?

Autor:

Dodano:

Uchwalona 26 kwietnia 2019 r. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość ustanowienia przez KOWR hipoteki do 1 mld zł na nieruchomościach wchodzących w skład ZWRSP.

Możliwość wykorzystywania mienia Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych  zobowiązań finansowych KOWR miał wcześniej – teraz określono, że suma tych hipotek nie może przekroczyć 1 mld zł.

Poseł Robert Telus tak tłumaczył podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa wprowadzenie w nowelizowanej ustawie możliwości zabezpieczenia kredytu KOWR ustanowieniem hipoteki:

- Aby stworzyć holding, trzeba odkupić akcje czy udziały w jakichś firmach. Trzeba tak zrobić po to, żeby mieć wpływ na cenę; po to, żeby pomagać polskim rolnikom; po to, żeby koncerny nie narzucały nam ceny, tylko żebyśmy mieli wpływ na cenę jako Polacy – tak, jak to robią w innych krajach. W związku z tym, jest potrzeba, żeby majątek odkupić czy odkupić udziały, aby po prostu mieć wpływ na ceny. Jeśli jest konieczność, żeby można było wziąć kredyt, to każdy gospodarz, każdy menadżer wie o tym, że – aby wziąć kredyt – trzeba mieć możliwość utworzenia hipoteki na danym majątku. To nie tylko chodzi o ziemię, ale też o inny majątek trwały, o nieruchomości. Jest wiele nieruchomości w KOWR, na które można wziąć kredyt po to, żeby odbudować to, co do tej pory było sprzedawane, co było do tej pory zniszczone – stąd wziął się zapis.

Dotychczas nie było przypadku ustanowienia hipoteki na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Taką możliwość zgłosił do projektu nowelizowanej ustawy minister Ardanowski, zrobił to przed posiedzeniem Rady Ministrów – wyjaśniał poseł.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski tak tłumaczył poseł Dorocie Niedzieli potrzebę wprowadzenia tego zapisu do ustawy:

- Pan minister rolnictwa wniósł o taki zapis a wniósł na podstawie dyskusji, która odbyła się podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów – ze strony Ministra Finansów był wyraźny wniosek, aby do art. 22 dopisać górny limit możliwości ustanowienia hipoteki i na takiej podstawie minister właściwy do spraw rolnictwa wniósł do Rady Ministrów poprawkę do projektu rządowego.

Natomiast poseł Telus zaapelował:

- Pani poseł, rozumiem, że jest to nowatorski zapis i rozumiem pani obawy, ale proszę pozwolić, żebyśmy pomagali polskim rolnikom tak, aby polski rolnik miał wpływ na cenę. Chodzi o to, żeby wpływu na cenę nie miały tylko koncerny, jak to do tej pory było. Chcielibyśmy odwrócić sytuację, jaka była do tej pory ze sprzedażą polskiego majątku, my chcemy polski majątek spożywczy z powrotem odkupywać.

Poseł Dorota Niedziela nie była przekonana, a nawet widziała zagrożenie.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakłada, że ziemia ma służyć powiększaniu gospodarstw a nie ma służyć zaciąganiu długów na budowanie PGR-ów czy innych przedsiębiorstw, ten etap mamy za sobą. Chce mi pan powiedzieć, że będzie pan zbierał pieniądze, zastawiając państwową ziemię, która ma służyć rolnikom i produkcji, na budowanie państwowych przetwórni, które mogą – nie wiadomo, w jakich sytuacjach – zmienić się z państwowych na prywatne? – pytała i podsumowała, że „mamy do czynienia ze skokiem na kasę”.

Wiceminister Romanowski tak odniósł się do tych wątpliwości:

- Jeszcze raz wyraźnie zaznaczam, że na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na chwilę obecną nie ma żadnego zobowiązania hipotecznego, to jest bardzo istotna rzecz. A w tej chwili pojawia się górny limit i w ten sposób, poprzez kolejne artykuły ustawy, przy określonym górnym limicie, państwo polskie będzie mogło uczestniczyć w szeroko pojętych schematach rynkowych i będzie właśnie możliwość nabycia czy też objęcia tego typu udziałów. A więc zarzut, że jest to skok na kasę w postaci miliarda złotych... to jak można nazwać wyprzedaż z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawie 900 tys. ha na przestrzeni od 2008 r. do 2015 r.? Po raz pierwszy zdarzyło się w historii od ustanowienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, od 1991 r., że właśnie w latach od 2009 r. była odprowadzona dywidenda do budżetu państwa z planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wcześniej tego typu historii nie było. A jakby nie było, jak przyglądamy się intencji powołania najpierw Agencji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dalej przekształconej w ANR, to m.in. pieniądze miały być przeznaczone na kształtowanie ustroju rolnego, planowanie przestrzeni wiejskiej a więc na to, co było postulowane przez wiele lat. A jak się później okazywało, był to – po prostu – drenaż środków dla budżetu państwa, to można nazwać skokiem na kasę.

Znowelizowana ustawa przewiduje też możliwość tworzenia „ośrodków gospodarczych” – więcej o tym jutro.

O zapowiadanym holdingu czytaj też:
Holding spożywczy coraz bliżej?

 

×