Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE chce stworzyć nowy program kredytowy dla młodych rolników

Autor: JK

Dodano: 30-04-2019 10:04

Młodzi rolnicy mają trudniej w przypadku uzyskania kredytów bankowych niż ich starsi rolnicy. Dlatego Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), uruchomi program pożyczkowy przeznaczony dla młodych rolników.

- Wnioski młodych rolników, którzy ubiegali się o pożyczki na swoje firmy w 2017 r., zostały odrzucone w 27 proc. przypadków, podczas gdy inni rolnicy otrzymali odmowy tylko w 9 proc. przypadków - powiedział unijny komisarz ds. Rolnictwa Phil Hogan na konferencji w Brukseli poświęconej  zmienność cen i potrzebom finansowym młodych rolników.

Jak podkreślił komisarz Hogan, promocja młodych rolników jest szczególnym problemem w nadchodzącej reformie wspólnej polityki rolnej (WPR).

Na pożyczki dla młodych rolników Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) przeznaczy 1 mld euro, a banki, które prowadzą program w państwach członkowskich UE, kolejny 1 mld euro. Oczekuje się, że stopy procentowe dla młodych rolników będą niższe, a spłaty rozpoczną się dopiero po pięciu latach, okres spłaty wyniesie zaś do 15 lat. Ponadto spłaty powinny zostać zawieszone w przypadku niskich cen rynkowych lub innych trudności biznesowych.

- Inicjatywa jest obiecująca i pomoże młodym ludziom, którzy chcą wejść do sektora lub chcą utrzymać swoją działalność - powiedział Jannes Maes, prezes European Young Farmers (CEJA).

×