Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czym odchwaścić soję po wschodach?

Autor:

Dodano:

Powschodowe odchwaszczanie soi opiera się na kilku substancjach czynnych. Lista herbicydów również nie jest duża.

O przedwschodowym odchwaszczaniu soi pisaliśmy TUTAJ. Teraz przyszedł czas na walkę z chwastami już po wschodach rośliny uprawnej.

W wielu regionach kraju mieliśmy i niestety nadal mamy, problem z niedoborami wilgoci, stąd odchwaszczanie doglebowe może być ryzykowne. Te nalistne w warunkach problemów z wodą jest bardziej niezawodne. Jednak lista herbicydów nie jest szeroka. Składa się ona z kilu substancji czynnych.

Trzeba jednak przyznać, że sytuacja w ostatnim czasie się polepszyła, bo zwiększyło się też zainteresowanie uprawą tego gatunku roślin, a tym samym powiększyła się lista preparatów. Przypominamy, że w 2016 r. do odchwaszczanie soi rekomendowano tylko cztery herbicydy, teraz w sumie zarówno przedwschodowo i powschodowo jest ich 17.

Herbicydy powschodowe zwalczają zwykle gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych i wieloletnich oraz samosiewy zbóż.

Poniżej podajemy herbicydy, które można stosować po wschodach soi, od fazy pierwszej pary liści właściwych (BBCH>12):
1. chizalofop-P-etylu:
- Achiba 05 EC (0,75-2,5 l/ha),
- Pilot 10 EC (0,5-1,25 l/ha),
- Targa Super 05 EC (0,75-2,5 l/ha),
2. fluazyfop-P-butylu:
- Fusilade Forte 150 EC (0,6-1,7 l/ha),
- Trivko (0,75-2 l/ha),
3. kletodym:
- Select Super 120 EC (0,8-2 l/ha),
4. cykloksydym:
- Focus Ultra 100 EC (1-5 l/ha).

Od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle (BBCH 12-25) można zastosować Corum 502,4 SL w dawce 1,25 l/ha. Środek ten opiera się na dwóch substancjach czynnych: bentazon + imazamoks. Herbicyd zwalcza np.: bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, komosę białą, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, żółtlicę drobnokwiatową.

 

×