Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wiceminister rolnictwa: o sprzedaży zespołów pałacowych zdecyduje KOWR

Autor:

Dodano:

O możliwości sprzedaży zespołów pałacowych każdorazowo zdecyduje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - powiedział w środę wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk podczas posiedzenia Senatu, na którym procedowano nowelę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulującej obrót ziemią.

- W procedowanej noweli o obrocie ziemią nie ma bezpośredniego zapisu regulującego kwestię sprzedaży całych zespołów pałacowych, ale dajemy możliwość KOWR-om rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie - zaznaczył wiceminister Romańczuk.

Dodał, że najważniejszym celem nowelizacji jest wprowadzenie ułatwień przy zakupie i obrocie ziemią tak, aby odpowiadały one oczekiwaniom społecznym i zapewniały wykonywanie prowadzonej przez rząd polityki.

Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową oraz prywatną.

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz, których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W szczególności przewiduje się zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta.

Ponadto, w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi, jak i miasta.

×