Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

FAO: Wzrośnie światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020

Autor:

Dodano:

Wczesne perspektywy wskazują na prawdopodobny wzrost o 2,7 procent globalnej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020.

Po spadku odnotowanym w 2018 r. w oparciu o dokonane już zasiewy i zamiary ich wykonania oraz przy założeniu normalnej pogody dla w pozostałej części sezonu prognozuje się, że światowa produkcja zbóż osiągnie nowy rekordowy poziom 2, 722 mld ton (w tym ryż w zmielonym ekwiwalencie), czyli o 71 mln ton więcej niż w 2018 r.

Najważniejsze gatunki zbóż: pszenica, kukurydza i jęczmień odpowiadałby za większość wzrostu produkcji zbóż, przy prognozowanych wzrostach z roku na rok odpowiednio o 2,5 procent, 2,2 procent i 6,1 procent. Globalna produkcja ryżu prawdopodobnie utrzyma się w pobliżu najwyższego poziomu z 2018 roku.

Światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2019/2020 ma wzrosnąć o 1,5 proc. i osiągnąć poziom 2, 722 mld ton, co jest zgodne z prognozowaną produkcją. Ekspansja byłaby najbardziej widoczna w przypadku zbóż paszowych, których wykorzystanie prawdopodobnie wzrośnie o 1,3 procent w stosunku do sezonu 2018/2019, głównie dzięki silnemu popytowi na paszę dla zwierząt i zastosowania przemysłowe. Oczekuje się, że globalne spożycie zbóż przeznaczanych na żywność zwiększy się, o co najmniej 1,1 procent, ze względu na stały wzrost światowej populacji. Przewiduje się, że spożycie żywności wytworzonej z ryżu i pszenicy, dwóch podstawowych produktów, wzrośnie odpowiednio o 1,7 procent i 1,0 procent.

Na podstawie pierwszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż w 2019 r. i całkowitego ich wykorzystania w sezonie 2019/2020 r. światowe zapasy końcowe zbóż musiałyby zostać zmniejszone, o 0,7 proc., do 847 mln ton, co jest najniższym poziomem od sezonu 2016/2017. Na spadek ten wpływ mają zapasy zbóż paszowych oraz, w mniejszym stopniu ryżu. Natomiast zapasy pszenicy mają wzrosnąć, osiągając drugi najwyższy poziom w historii. Jednak spadek zapasów zbóż spowodowałby zmniejszenie globalnego wskaźnika zapasów zbóż do wykorzystania, do najniższego poziomu od czterech lat, czyli 30,1 proc.

Światowy handel zbożami w sezonie 2019/2020 prognozowany jest na blisko 413 milionów ton, co stanowi wzrost o zaledwie 0,5 procent (2,0 miliony ton) w stosunku do szacunków w sezonie 2018/2019. Wciąż jednak wynosić będzie 1,9 procent (8 milionów ton) poniżej poziomu z 2017/2018. Większość przewidywanego spadku jest związana z prawdopodobnym mniejszym handlem kukurydzą, mając na uwadze, że perspektywy handlu większością pozostałych zbóż są pozytywne, zwłaszcza w przypadku pszenicy i ryżu. W kontekście ogólnej sytuacji podaży i popytu dla prawie wszystkich zbóż, ich ceny międzynarodowe prawdopodobnie pozostaną pod presją, przynajmniej przez pierwszą połowę sezonu 2019/2020.

×