Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Duńczycy uwielbiają żywność ekologiczną

Autor: JK

Dodano: 11-05-2019 08:29

Według duńskiego urzędu statystycznego w 2018 r. całkowita sprzedaż żywności ekologicznej w handlu detalicznym osiągnęła nowy rekord odpowiadający w przeliczeniu 1,73 mld euro.

W porównaniu z poprzednim rokiem był to wzrost o około 14 procent. Liczba ta nie obejmuje jednak żywności ekologicznej sprzedawanej w restauracjach, stołówkach i marketingu bezpośrednim. Uwzględniając te kanały dystrybucji, w 2018 r., całkowity obrót produktami ekologicznymi osiągnął równowartość 2,12 mld euro.

Według urzędu statystycznego najważniejszą grupą produktów ekologicznych był segment owoców i warzyw. Sprzedaż detaliczna obu grup produktów po raz kolejny osiągnęła 575,8 mln euro, czyli wynik lepszy niż w ubiegłym roku o prawie 16 procent. Sprzedaż w tym segmencie w latach 2012 - 2018 potroiła się. W przypadku produktów mlecznych i jaj odnotowano wzrost o 12 procent do 451,1 mln euro.

Jak powiedziała Kirsten Lund Jensen, szefowa L&F Organic Farming, pozytywny trend w sprzedaży i produkcji będzie kontynuowany. Zgodnie oceną L&F Organic Farming, w przyszłym roku około 13 procent użytków rolnych będzie wykorzystywanych w sposób ekologiczny. W ubiegłym roku ten udział wynosił 10,5 proc.

×