Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

„Porozumienie rolnicze” nadal w punkcie wyjścia, a czy AGROunia nabiera tempa?

Autor:

Dodano:

Powołano zespoły, które w ramach „Porozumienia rolniczego” będą pracować nad rozwiązaniem problemów w rolnictwie. Tymczasem AGROunia zapowiada debatę "nad przyszłością polskiego rolnictwa".

„Porozumienie rolnicze” miało przynieść efekty po kilku tygodniach prac - podczas pierwszego spotkania w CBR minister Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że spodziewa się po kilku tygodniach prac w grupach i zespołach wypracowania wniosków, które staną się podstawą zmian legislacyjnych i wizerunkowych.

Więcej: „Porozumienie Rolnicze” doprowadzi do porozumienia?

 Po kilku tygodniach spodziewanych efektów jednak nie było.

Więcej: Porozumienie Rolnicze obraduje, a AGROunia jutro protestuje

A jak jest po kilku – dwóch - miesiącach?

Zapytaliśmy w MRiRW, czy są jakieś efekty "Porozumienia rolniczego"? Czy udało się wypracować jakieś rozwiązania problemów? Kiedy przewidywane jest zakończenie prac?

Poinformowano:

„Do chwili obecnej 10 zespołów Porozumienia Rolniczego odbyło swoje pierwsze posiedzenia, są to następujące zespoły do Spraw:

1.            Stabilizacji i wsparcia rynku  mięsa wołowego w dniu 12 marca 2019 r.;

2.            Infrastruktury obszarów wiejskich w dniu 15 marca 2019 r.;

3.            Wysokiej jakości żywności w dniu 19 marca 2019 r.;

4.            Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego w dniu 20 marca 2019 r.;

5.            Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO w dniu 27 marca 2019 r.

6.            Stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa w dniu 2 kwietnia 2019 r.

7.            Stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw w dniu 4 kwietnia 2019 r.

8.            Odbudowy rolnictwa na obszarach górskich w dniu 9 kwietnia 2019 r.

9.            Biogospodarki w dniu 11 kwietnia 2019 r.

10.          Gospodarki wodą, zasobami i glebą w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

Podczas pierwszych posiedzeń zespołów wybrano Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących zespołów, określono charakter oraz tematykę działania poszczególnych zespołów.

Obecnie trwają prace w ramach powyższych zespołów i są planowane kolejne spotkania.”

Na jutro w CBR spotkanie zaplanowali też rolnicy z AGROunii – o godz. 13 odbędzie się „AGROring - debata o przyszłości polskiego rolnictwa”.

To spotkanie ma przebiegać zdecydowanie – jeśli wierzyć ociekającej krwią bokserskiej rękawicy z informacji o nim, zamieszczonej na facebooku.

×