Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina obniża prognozę produkcji cukru w sezonie 2019/2020

Autor: JK

Dodano: 15-05-2019 10:34

Na Ukrainie prognoza produkcji cukru białego z tegorocznych zbiorów buraków została skorygowana w dół do 1,1 do 1,2 mln ton.

Według stowarzyszenia branżowego Ukrzukor prawdopodobnie będzie to najniższa produkcja cukru od lat i spadnie poniżej poziomu 2018/2019 o 34 do 40 proc.

Wpływ ma na nią kilka negatywnych czynników, do których zaliczono też obfite deszcze w najważniejszych regionach uprawy buraków. To dodatkowo wpłynie zarówno na plony, jak i zawartość cukru. Nie można wykluczyć deficytów rynkowych cukru na Ukrainie.

W końcu kwietnia br. Ukrzukor oszacował przewidywaną produkcję cukru na Ukrainie na 1,3 - 1,4 mln ton.

 
 

×