Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jajka skażone pałeczkami salmonelli

Autor:

Dodano:

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu salmonelli na jajach pochodzących z fermy na Mazowszu.

GIS wykrył pałeczki Salmonelli Enteritidis na powierzchni skorupek jaj. Skażone bakterią jaja to produkt oferowany w handlu jako jaja z chowu klatkowego przez fermę „Złote Jajko” z Gozdowa, w powiecie sierpeckim na Mazowszu. Służby sanitarne ostrzegają, że jaja od tego producenta można znaleźć w wielu sklepach nie tylko w tym regionie. Warto wiedzieć, że samo ich dotknięcie grozi przeniesieniem bakterii i jest groźne dla zdrowia.

O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu, właściwego ze względu na siedzibę producenta, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie, właściwego ze względu na siedzibę zakładu pakowania jaj oraz firmę Eurocasch, w której placówce pobrano próbkę.

Spółka uruchomiła procedurę wycofania ww. produktu z obrotu handlowego. Komunikat o konieczności wycofania towaru z wadliwej partii został przekazany również klientom. Wykryte skażenie dotyczy partii produktu o numerze: 20.05.2019 (12) i kodzie na skorupkach jaj: 3-PL14271307.

×