Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jakie błędy popełniają rolnicy podczas aplikacji środków ochrony roślin?

Autor:

Dodano:

Mamy obecnie intensywny czas pracy w polu. Wykonywane są zabiegi ochrony. Przedstawiamy błędy, które najczęściej są popełniane przez rolników.

Listę takich błędów podczas stosowania środków ochrony roślin przedstawił prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu podczas specjalistycznego szkolenia 21 maja na temat stosowania środków ochrony roślin w Serocku.

Po pierwsze, jak podkreślał prof. Mrówczyński, należy stosować się do wymagań etykiety-instrukcji danego preparatu. Po drugie osoba wykonująca zabieg powinna posiadać aktualne szkolenie dotyczące śor i aktualne badanie techniczne opryskiwacza. Po trzecie musi przestrzegać zasad i posiadać pełną dokumentację stosowania integrowanej ochrony roślin, którą należy przechowywać przez trzy lata.

Jakie jeszcze błędy popełniają farmerzy? Zdaniem naukowca są to m.in.:
- ś.o.r. jest w Polsce zarejestrowany ale na inne gatunki roślin uprawnych oraz inne agrofagi,
- przekroczenie maksymalnej liczby zastosowań ś.o.r. w sezonie wegetacyjnym,
- przekroczenie sumarycznej dawki substancji czynnej na 1 ha w ciągu 1 roku (np.miedź do 4,5 kg),
- przekroczenie maksymalnej dawki ś.o.r. dla jednorazowego zastosowania,
- nieprzestrzeganie terminu stosowania ś.o.r.,
- niezachowanie odstępu między zabiegami (np. co najmniej 14 dni),
- nieprzestrzeganie okresu karencji (od ostatniego zastosowania ś.o.r. do dnia zbioru rośliny),
- niestosowanie ś.o.r. poza okresami aktywności pszczół i innych owadów zapylających na kwitnących roślinach uprawnych i chwastach,
- dopuszczenie do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania ś.o.r.,
- zanieczyszczenie wód ś.o.r. lub jego opakowaniem,
- stosowanie ś.o.r. sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym oraz bez ważnych badań,
- nieprzestrzeganie warunków atmosferycznych podczas stosowania ś.o.r.,
- mycie aparatury w pobliżu wód powierzchniowych,
- brak całkowitego przykrycia glebą zaprawionych nasion (ochrona ptaków i wolno żyjących ssaków),
- nie przestrzeganie stosowania opryskiwania np. średniokroplistego (zapobieganie znoszeniu cieczy),
- niestosowanie rozpylaczy antyznoszeniowych (gdy taki wymóg jest w etykiecie ś.o.r.),
- nieprzestrzeganie zalecenia dotyczącego ilości wody w l/ha,
- stosowanie ś.o.r. sprzętem agrolotniczym, gdy pozwolenie dotyczy sprzętu naziemnego.

×