Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W tym roku nie będzie trudności na rynku owoców?

Autor:

Dodano:

Przeciwdziałanie zmowom cenowym, działania stymulujące rynek, UOKiK, wreszcie holding – to wszystko ma pomóc producentom w wywalczeniu pożądanych cen owoców.

Co z opłacalnością produkcji owoców w tym roku? Jak mówi minister Ardanowski, eksport polskiej żywności to 30 mld euro, a w tym roku będzie to zapewne jeszcze dużo więcej.

- To pokazuje, że sobie radzimy. Pojawiają się również problemy zbilansowania rynku, bo przecież przede wszystkim te owoce, które są możliwe do zbioru maszynowego, jak czarne porzeczki, często są nasadzone w nadmiarze – wskazał minister.

Dlatego sadownicy sami powinni regulować podaż w stosunku do popytu.

- Będziemy również przygotowani, jeśli chodzi o owoce przemysłowe, do różnych działań stymulujących rynek ze strony państwa, ale to są pewne tajemnice, o których teraz nie chcę mówić, dlatego że również na tym rynku jest twarda konkurencja – zapowiada minister Jan Krzysztof Ardanowski. - Firmy skupujące chcą wykorzystać swoją przewagę, swoją pozycję, chcą często uzyskiwać dochody kosztem rolników, przez obniżanie cen rolnikom, przez różnego rodzaju zmowy cenowe. Będziemy temu przeciwdziałać. Między innymi temu służy nowy mechanizm, który będzie związany z realizacją umów kontraktacyjnych owoców do przetwórstwa. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa są zawieszone przedziały cenowe, w których powinny dokonywać się transakcje między rolnikami a skupującymi – i stosowna ustawa czeka na proces legislacyjny, która będzie dawała duże uprawnienia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli by przetwórcy nie chcieliby - w tym przedziale i na zasadach uzgodnionych w umowach kontraktacyjnych – owoców kupować, to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z własnej inicjatywy będzie wszczynał procedurę kontroli, sprawdzenia, czy podmioty skupowe nie wykorzystują przewagi na rynku i jeżeli taka przewaga – nie liczenie się z rolnikami – zostanie udowodniona, to będą bardzo wysokie kary.

A co z holdingiem spożywczym, zapowiadanym na okres skupu owoców miękkich?

- Holding jest tworzony, są przepisy prawne, czekam na ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, bo ona dopiero da środki na uruchomienie tego holdingu – zapowiada minister.

Więcej o zapowiadanym holdingu:

Holding rolno-spożywczy będzie już wkrótce

 

×