Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dofinansowanie do bociana?

Autor:

Dodano:

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska czasami oferują dofinansowanie działań związanych z ochroną bociana białego.

- Mieszkam w województwie łódzkim – mówi czytelnik. - Zrobiłem w tym roku gniazdo dla bociana u siebie w obejściu. Czy jest jakieś dofinansowanie do budowy gniazda dla bociana? Bo słyszałem, że są jakieś programy ekologiczne. Zrobiłem bocianom podstawę pod gniazdo i bociany skorzystały z niej. Czy są może jakieś programy dofinansowujące  takie przedsięwzięcia?

Wiedzieliśmy, że w ubiegłym roku było to możliwe - ale  chyba tylko na Mazurach. Zapytaliśmy w Ministerstwie Środowiska.

„Działania związane z ochroną bociana białego są prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, które korzystają przy tym często z dofinansowania, uzyskanego dzięki współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odnosząc się konkretnie do działań prowadzonych w województwie łódzkim trzeba podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi od kilku lat prowadzi działania ochrony bociana białego. W 2014 r. zrealizowała zadanie <Ochrona siedlisk bociana białego>, dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W kolejnych latach, ze środków budżetowych Dyrekcji, zlecano wykonanie i montaż stanowisk pod gniazda bociana białego w postaci platform z wiklinowymi wieńcami, umocowanych na wolnostojących słupach. Stanowiska te wybierane są dzięki weryfikacji zgłoszeń właścicieli posesji z obszaru województwa łódzkiego i rozpoznaniu miejsc, gdzie potrzeba zastąpienia starego gniazda nowym jest najpilniejsza, np. w miejscach gdzie gniazda spadły lub drzewa, na których były posadowione usychają lub wywróciły się. Do tej pory wykonano 71 tego typu platform.

W roku 2019, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi nie planowała tego typu działań.”

Zatem nasz czytelnik spóźnił się nieco ze swoim zaproszeniem dla bociana. Ale radzimy skorzystać z tego doświadczenia i w podobnej sytuacji zwracać się po informację do najbliższej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

×