Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rosja: Siew roślin jarych przeprowadzono na 48,5 mln ha

Autor: JK

Dodano: 05-06-2019 09:27

Do 4 czerwca siew roślin jarych przeprowadzono na 48,5 mln hektarów lub 92,7 proc. prognozowanej powierzchni (2018 r. – 44,6 mln hektarów).

Zboża jare wysiano na powierzchni 28,1 mln hektarów lub 95,2 proc. prognozowanej powierzchni (2018 r. – 25,8 mln hektarów).

Z tego:

Jęczmień jary wysiano na powierzchni 7,8 mln ha lub 99,2 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 7,0  mln ha).

Pszenicę jarą na powierzchni 11,8 mln ha lub 96,8 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 10,3 mln ha).

Kukurydzę na ziarno na 2,6 mln ha lub 100,4  proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,5 mln ha).

Wysiew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 1,1 mln ha lub 100,5 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 1,1 mln ha).

Słonecznik został wysiany na powierzchni 7,1 mln hektarów lub 92,0 proc. szacowanej powierzchni (w 2018 r. – 6,3 mln ha). 

Soję zasiano na powierzchni 2,3 mln ha lub 76,3 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,4 mln ha).

Rzepak jary zasiano na 1,3 mln ha lub 93,9 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r.- 1,2 mln ha).

Siewy lnu przeprowadzono na powierzchni 43,9 tys. ha lub 93,1 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 35,2 tys. ha).

Ziemniaki w przedsiębiorstwach rolnych zasadzono na powierzchni 268,5  tys. ha lub 83,6 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 263,6 tys. ha).

Warzywa w przedsiębiorstwach rolnych zostały wysiane na obszarze 159,8 tys. ha lub 86,9 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r. – 142,8 tys. ha).

×