Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW będzie określać cenę bazową dla produktów rolnych

Autor:

Dodano:

Jeśli produkty rolne będą nabywane poniżej ceny, określanej przez ministra rolnictwa, to wówczas będzie to podstawą do wszczęcia postępowania z tytułu nadużycia przewagi kontraktowej. Tak Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych wyjaśniał bieżące aktualizacje ustaw dotyczące handlu płodami rolnymi.

Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, pod koniec maja, podczas konferencji dla branży mięsnej, przedstawił aktualny stan prac w zakresie dwóch ustaw, mianowicie o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przewadze kontraktowej. W pierwszym przypadku, zmiany mają dotyczyć kompetencji ministra rolnictwa, oznacza to, że będzie mógł określić długość trwania umowy, jak również okres pomiędzy zawarciem umowy, a pierwszą dostawą towarów.

- Druga zmieniana ustawa, dotyczy przewagi kontraktowej. Zostaje dopisana kolejna przesłanka, której spełnienie będzie skutkować wszczęciem postępowania z tytułu przewagi kontraktowej przez prezesa UOKiK. Chodzi o przesłankę, że jeśli nabywanie produktu rolnego, będzie się odbywało poniżej ceny, określonej przez ministra rolnictwa. To wtedy takie postępowanie będzie wszczynane i sprawdzane, czy nie ma nadużycia przewagi kontraktowej – wyjaśniał w trakcie spotkania Jerzy Dąbrowski.

Jednocześnie dyrektor podkreślił, że ceny będą ustalane kilka razy w roku. - Przy szacowaniu ceny będzie kilka składowych na podstawie, których te ceny będą określane np. koszty produkcji, opłacalność produkcji oraz sytuacja popytowo-podażowa na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Jeśli nabycie produktu byłoby poniżej tej ceny, to wtedy, byłoby to podstawą do wszczynania postępowania i sprawdzenia, czy nie ma przypadkiem nadużycia przewagi kontraktowej – powiedział.

Nowelizacje ustaw są wynikiem ubiegłorocznego kryzysu na rynku owoców miękkich i jabłek. - Jest to wynik postulatów płynących ze strony plantatorów owoców miękkich i sadowników i w pierwszej kolejności byłyby to właśnie te produkty. Postulaty dotyczyły również zagadnień określenia terminu - kiedy i na jak długo mają być zawierane umowy. Wszystko po to, by udział rolnika w łańcuchu żywnościowym był uczciwy – wyjaśnił Jerzy Dąbrowski.

 

×