Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sejmowa komisja za stworzeniem Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Autor:

Dodano:

Stworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych, a przez to wsparcie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących np. rzepaku, soi czy lnu - zakłada poselski projekt ustawy, który we wtorek poparła sejmowa komisja rolnictwa.

Projekt zakłada stworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego celem ma być wsparcie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetworzenia rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. Nowy Fundusz miałby także wspierać promocję, spożycie produktów pszczelarskich.

Zgodnie z projektem wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2 proc. wartości netto od roślin oleistych, będących "przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług". Według branży to 3 zł od tony, a średnie roczne wpływy na fundusz wyniosą blisko 8 mln zł.

Projekt stanowi ponadto, że środki z Funduszu będą mogły być też przeznaczane na sfinansowanie tzw. "wkładu własnego" organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań lub programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Nowe przepisy stanowią, że pieniędzmi z Funduszu dysponować będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych, którzy tworzą odrębną komisję. W skład komisji wchodzić będzie: czterech przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, jeden przedstawiciel producentów produktów pszczelich, trzech przedstawicieli przetwórców oraz jeden przedstawiciel izb rolniczych.

Projekt stanowi ponadto, że wysokość wsparcia finansowego na niektóre działania promocyjne w przypadku roślin oleistych, przetworów nasion oleistych oraz pasz pochodzących z przetworzenia takich roślin nie będzie mogła przekroczyć 85 proc. środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu. W przypadku produktów pszczelich to maksymalnie 15 proc.

Posłowie zdecydowali wydłużyć vacatio legis nowych przepisów. Mają one wejść w życie od 1 sierpnia br.

Do tej pory, na podstawie przepisów o funduszach promocji stworzono dziewięć funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego i ryb. 

×