Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

USDA: Mniejsze prognozy światowej produkcji soi w sezonie 2019/2020

Autor:

Dodano:

Czerwcowa prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), dotyczące globalnej podaży i wykorzystania soi w sezonie 2019/2020 obejmują niższą produkcję i zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Globalna produkcja spadła o 0,3 mln ton do 355,4 mln z powodu niższych zbiorów na Ukrainie i Zambii. Końcowe zapasy soi w sezonie 2019/2020 są obniżone o 0,4 mln ton, przede wszystkim w związku z niższymi wartościami bilansowymi wynikającymi z korekt bilansów na sezon 2018/2019.

Początkowe zapasy na sezon 2019/2020 są zmniejszone dla Argentyny i Chin kompensują one wyższe zapasy dla USA. W przypadku Argentyny zapasy są obniżane w wyniku wzrostu eksportu o 1,5 mln ton do 7,8 mln ton w sezonie 2018/2019. Początkowe zapasy zostały też obniżone dla Chin ze względu na spadek importu w sezonie 2018/2019 o 1 mln ton do 85 mln ton.

×