Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

BNP Paribas: Sytuacja na rynku sprzyja producentom wieprzowiny

Autor:

Dodano:

Jak czytamy w komunikacie banku BNP Paribas, duże zapotrzebowania na wieprzowinę, oraz jej ograniczona podaż stwarzają dobre warunki dla producentów żywca wieprzowego.

Jak czytamy w komentarzu Łukasza Czecha, analityka banku BNP Paribas, pierwsza połowa roku była na rynku żywca wieprzowego czasem przełomowym. O ile jeszcze na początku roku panowała rekordowo niska opłacalność produkcji, to już pod koniec pierwszego kwartału zaobserwowano gwałtowny wzrost cen i opłacalności.

Zmiany cen wynikają z wielu czynników, przede wszystkim zmian w globalnym handlu wieprzowiną, oraz spadku krajowej podaży żywca. Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. eksport wieprzowiny wzrósł o 9,6% (r/r), między innymi dzięki wzrostowi wywozu do Włoch (+25,6% r/r), podczas gdy eksport do głównych odbiorców, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec, utrzymał się na poziomie z zeszłego roku.

Na korzyść producentów zmieniła się również sytuacja związana z importem wieprzowiny. W pierwszym kwartale był on mniejszy o 8,1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przede wszystkim zmniejszył się przywóz z Niemiec (15,0% r/r) oraz z Danii (-14,2%), a w przypadku Belgii pozostał na tym samym poziomie co rok wcześniej. Import prosiąt zmalał o 0,7%, przy czym przywóz prosiąt z Dani wzrósł o 10,9%, zmniejszył się zaś z Litwy oraz Niemiec.

Spadła także podaż świń na naszym rynku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ubój świń w sztukach był mniejszy o 4,5% a w wadze poubojowej schłodzonej o 1,4%.

Jak czytamy w komunikacie banku, w wyniku ogółu tych zmian, podaż wieprzowiny na rynku zmniejszyła się w ciągu pierwszego kwartału o 3,3%, czyli o 20 tys. t. Sytuacja w Polsce jest pochodną sytuacji na rynku międzynarodowym – według danych Eurostatu eksport z Unii Europejskiej w pierwszym kwartale wzrósł o 9,2% (r/r), głównie za sprawą zwiększonego eksportu do Chin (+25,9% r/r). Chiny, które są odpowiedzialne za 46% światowej produkcji wieprzowiny i około połowę światowej konsumpcji, walczą z ASF. Według szacunków, z powodu tej choroby zlikwidowano około 22% stada podstawowego. W całym 2019 r. produkcja wieprzowiny w Państwie Środka może być zmniejszona o 20-30% względem poprzedniego roku.

Według Łukasza Czecha, zmiany w handlu zagranicznym, czynniki sezonowe oraz rosnąca, w pierwszym tygodniu czerwca, cena żywca na giełdach niemieckich (+5 c do 1,91 EUR) oraz duńskich (+0,2 DKK do 11,60 DKK) sugerują, że wieprzowina może nadal drożeć. Niemniej, obecnie cena w Polsce jest dość stabilna i kształtuje się na poziomie około 5,80 zł za kilogram. żywca. Dalsze zmiany zależą głównie od sytuacji w Chinach, która jest trudna do przewidzenia, jednak nie należy spodziewać się gwałtownego spadku cen żywca.

×