Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przemysł paszowy chce wyższych standardów w zakupie soi

Autor:

Dodano:

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pasz Mieszanych (FEFAC) i Niemieckie Stowarzyszenie Pasz dla Zwierząt e.V. (DVT) zobowiązują się do pozyskiwania surowców wykorzystywanych na pasze dla zwierząt w sposób zrównoważony.

Po raz pierwszy w Europie firmy paszowe zobowiązują się do podjęcia konkretnych środków do 2025 r. W celu zakupu soi i mączki wykorzystywanych w produkcji mieszanek paszowych w UE. Dotyczy to towarów krajowych i importowanych.

Według DTV obecnie około 60 procent soi używanej w mieszankach paszowych w Niemczech jest certyfikowane w sposób zrównoważony. Wymagania dotyczące dalszej redukcji wylesiania w krajach uprawnych zostaną uwzględnione na kolejnym etapie przeglądu wytycznych FEFAC, co w przyczyni się do dalszego zrównoważonego rozwoju, a ostatecznie do ochrony klimatu.

Jak pokazuje obecna sytuacja w UE, nawet jeśli krajowe rośliny pastewne już zapewniają znaczną podaż białka, to 26 procent surowców zawierających białko nadal musi być przywożone z zagranicy.

Jednocześnie DTV wzywa rządy do podpisania dobrowolnych porozumień z krajami dotkniętymi katastrofą ekologiczną i przyspieszenia postępów w zakresie ochrony klimatu za pomocą ustanowienia wymogów prawnych.

FEFAC i Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) opracowały platformę internetową, która umożliwia firmom paszowym upublicznienie ich dobrowolnego zaangażowania w pozyskiwanie soi produkowanej w sposób zrównoważony. Spełniają one kryteria określone w dyrektywach w sprawie zamówień sojowych FEFAC.

FEFAC i DVT zachęcają swoje firmy członkowskie do wspierania początkowych sygnatariuszy listy w celu stopniowej transformacji rynku do zrównoważenia produktów sojowych.

Do tej pory listę podpisały takie firmy jak: AB Agri, Cargill Animal Nutrition Europe, Cremer, DLG, ForFarmers  i Sanders.

×